Ebu Leheb’in azabının hafifletileceği hakkında kesin bir delil sabit olmamıştır. Kur’an-ı Kerim özel bir sûre ile eşi ile birlikte nasıl azab göreceğini anlatmaktadır. Bu sûrede şöyle buyrulmaktadır:

Ebû Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da. Malı ve kazandıkları onu kurtaramadı. O alevli bir ateşe girecek. Odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek. (Tebbet/1-5)

Ebu Talib’e gelince: O’nun Hz. Peygamber’i savunduğunda, pek çok yerde ona yardım ettiğinde şüphe yoktur. Her ne kadar bunu akra­balık bağından ve kabilesinin gururu uğruna ve cahiliye döneminde yapmış ise de neticede Hz. Peygamber’e yardımı dokunmuştur. Nasıl yardım etmesin ki yeğeni olan Peygamber babasız ve anasız kalmış, dedesinin ve amcası Ebu Talib’in ellerinde büyümüş, Ebu Tâlib yeğe­nini zayi etmemek için elinden geleni yapmıştır. O derecede ki nerede ise Hz. Peygamber Ebu Talib’in oğullarından biri olmuştur.

Hz. Peygamber pek çok defa amcası Ebu Talib’i müslüman olma­ya teşvik etmiştir. Kendisine: “Amcacığım! Bir kere olsun la ilahe il­lallah de, Allah’ın katında senin için tanıklık edeyim” buyurmuşsa da Ebu Talib bu isteğe olumlu cevap vermemiştir.

Bununla beraber rivayet olunur ki Rasûlullah amcası Ebu Tâlib için istiğfar etmiştir. Ebu Saîd’il Hudrî’nin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamberin yanında amcası Ebû Tâlib anıldığında: “Umulur ki kıya­met gününde şefaatim ona fayda verecek de onu cehennemin hafif ye­rine koyacaklar” buyurmuştur.

Abdullah b. Abbas’tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöy­le buyurmuştur:

Cehennem halkının en hafif azap görecek olanı Ebu Talib’tir. Ona ateşten bir ayakkabı giydirilecek, ondan dolayı dimağı kaynaya­caktır.

Hz. Peygamberin bir diğer amcası Abbas (r.a) “Ey Allah’ın Rasû-lü! Ebu Tâlib seni korur ve sana yardım ederdi. Bunun ona faydası ola­cak mı?” deyince Hz. Peygamber: “Evet! Ben onu cehennem ateşinin derinliklerinde buldum da, hafif olan yerine çıkardım” buyurdu.

Buraya kadar söylediklerimizden anlaşılıyor ki Kur’an-ı Kerim Ebû Leheb’in cehennem azabına duçar olacağını kesinlikle bildiriyor. Allah söz söyleyenlerin en doğrusudur. Allah’tan daha doğru söz söy­leyen var mıdır?

Ebu Talib ise hadislerde bildirildiği üzere cehennem azabı göre­cek, fakat onun azabı hafifletilecektir.

En doğrusunu Allah bilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close