Ömür sınırlı ve belirli olup, Allah’ın elindedir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:

Onların ecelleri gelince ne bir an geriye atabilirler, ne de bir an ileriye alabilirler. (Araf/34)

Günler insanların bir takım işler yapabilmesi için zaman dilimin­den ibarettir. Bu günleri iyi işlerle değerlendirenler, Allah katında ecir ve sevaba nail olurlar. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

Biz, güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz. (Kehf/30)

Yapılan iş, az olsun, çok olsun Allah katında kaydedilip, yazılmış­tır. Hayırlı işler ne kadar az olursa olsun, bir sevabı ve izi vardır. Kötü işlerin de bir izi ve cezası vardır. Allah şöyle buyurur:

Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre mikta­rı şer işlemişse onu görür. (Zilzâl/7-8)

Bundan anlıyoruz ki tüm günler, İslâm dini nazarında iyi işler yapmak ve kötü işlerden kaçınmak için birer fırsattır.

Bir kimsenin haftanın belli bir gününde ölmesi ile, âhiret hayatın­da kurtulması veya ceza görmesi arasında bir bağlantı yoktur. Aksi hal­de Ümmet-i Muhammed’in çok hayırlı büyüklerinin hep cuma gecesi ölmesi gerekirdi.

Halk arasında cuma gecesi vefat edenler hakkında yaygın olan bu inanç, sırf bu gün vefat etti diye hayırlı amelleri bulunmayan şahsı ha­yırlı ameli olan bir kimse yapmaz.

Müslüman için hayırların temeli iman etmek ve güzel işler yap­maktır. Hz. Allah şöyle buyuruyor:

De ki: “(Yapacağınızı) yapın. Amelinizi Allah da, Rasûl’ü de, mü’minler de görecektir…” (Tevbe/105)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close