Cenazeyi dini bir törenle kaldırıp kabre defnetmek İslâm dininin meşru kıldığı bir husustur.

Cenazeyi götürmekte sünnet olan, dört tarafında da bulunarak omuza almaktır. Rivayet olunduğuna göre Abdullah b. Mes’ud şöyle demiştir: Her kim cenaze törenine katılıp onu kabrine kadar götürürse, tabutun (sıra ile) her köşesinden tutarak götürsün. Böyle yapmak sünnettir.

Abdullah b. Mes’ud Hz. Peygamber’in ashabından biridir. Bu gibi konularda ashaptan birinin sözü Peygamber’den nakledilen söz hük­mündedir. Cenazeyi götüren kimse tabutun her köşesinden birer kere tuttuktan sonra dilerse nafile bir ibadet gibi tekrar tekrar tabutu götü­rür, dilerse bırakır.

Rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Hastalan ziyaret ediniz ve cenaze ile birlikte yürüyünüz. Bu size âhireti hatırlatır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned)

Fıkıh bilginleri, cenazeyi götürürken önünde, arkasında, sağında veya solunda yürünmesi konusunda farklı şeyler söylemişlerdir.

Hanefî mezhebine göre en faziletlisi cenazenin arkasından yürü­mektir. Zira Hz. Peygamber’in “Cenazenin peşinden gidin” emrinden akla gelen anlam budur. Çünkü peşinden gitmek arkadan gitmekle olur, önden gitmekle olmaz.

Enes b. Mâlik ise cenazenin önünden yürümekle arkasından yürü­meyi eşit görürdü. Çünkü bir hadiste şöyle buyurulmuştur:

Binitli olan cenazenin arkasından gider. Yaya yürüyen önünden, ar­kasından, sağından ve solundan; cenazeye yakın bir şekilde yürür.

Bu konudaki fikir ayrılığının çözümü kolaydır. Zira aslı mubah olan bir hususta söylenen farklı sözler bizi zora sokmaz. Böyle bir ko­nuda anlayış ve kolaylık göstermek gerekir. Rivayet olunduğuna gö­re Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer cenazenin önünde yürürlermiş. Hz. Ali ise cenazenin arkasında yürürmüş. Hz. Ali’ye: “Onlar cenazenin arka­sından giderdi” denildiğinde Hz. Ali şöyle demiş: “Cenazenin arka­sından gitmek, önünde gitmekten; tıpkı namazı cemaatle kılmanın, yalnız kılmaktan daha faziletli olduğu gibi faziletlidir. Fakat Ebube­kir ve Ömer (r.a) kolaylık tarafları olduklarından, insanlara kolaylığı göstermişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close