Allah insanı ölü ve diri olarak şerefli ve saygı değer kılmış şöyle buyurmuştur:

Biz hakikaten insan oğlunu şerefli kıldık. Yarattıklarımızdan pek çoğuna onları üstün kıldık. (İsra/70)

Bundan dolayı ölünün orasını burasını kesip parçalamayı İslâmi­yet haram kılmıştır. Hz. Peygamber: “Ölünün kemiğini kırmak, diri iken kırmak gibidir” buyurmuştur.

Bununla beraber bazı fıkıh bilginleri bir kimse ölmezden önce de­ğerli bir inciyi veya başkasına ait parayı yutmuş olsa, öldüğünde kar­nını yarıp yuttuğu şeyi çıkarmanın caiz olduğunu söylemişlerdir.

Bundan şunu anlamamız mümkündür: Ölen kimsenin ağzında al­tın dişler olsa, bu dişler ekonomik yönden değerli olup, sağ kalanların onlara ihtiyacı varsa bu dişlerin çıkarılması gerekir. Zira bu dişlerin çı­karılmaması malı ziyan olmaya bırakmaktır.

Burada bir hususu ifade etmemiz iyi olacaktır. Cenazenin altın di­şini çıkarmak, onun şeklini bozup deforme etmek veya cenazenin vü­cudunu kesip parçalamak değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close