Buharî, hadis ilminde hafız, hüccet, İslâm’ın büyük âlimi ve el-Câmi’us Sahih isimli kitabın sahibidir. Künyesi Ebû Abdillah, adı Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. Muğire el-Buharî’dir. Buhara şeh­rinde hicretin 194. yılında Şevval ayının 13. günü cuma namazı sıra­sında dünyaya gelmiştir.

Buharî yetim olarak büyümüş ve hadis öğrenmek için çok seyahat yapmıştır. Bu seyahatlerde Horasan, Irak, Şam ve Mısır’ı ziyaret etmiştir.

O, kendisi için söylendiği gibi “hocaların hocası” idi. Alanında dünya onun gibisini görmedi. Hocalarından bazıları onun için şöyle der idi: “Keşke Buharî’nin göğsündeki kıl olsaydım!” Hocalarından pek çoğu onu meth eder, özelliklerini herkese duyururlardı.

Ona “hadis âlimlerinin başı ve hadisin doktoru unvanını vermiş-ferdir. Kendisinden önce yetişen âlimlerden bin kadar hocadan hadis yazmıştır.

Kitabının adı kendisinin isimlendirdiği şekli ile el-Câmi’ul Müs-ned’ul Muhtasar Min Umuri Rasûlullahi ve Sünnetihi ve Eyyamih’dir.

Bu kitap, Allah’ın kitabı Kur’an’dan sonra en doğru kitaptır. Bu ki­tabı yazmasının sebebi, bazı âlimlerin “Keşke Allah Rasûlünün sünnet­lerinin doğru olanlarını kısa bir kitapta toplamış olsaydınız?” demiş ol­malarıdır. Bu fikre Buharî’nin de gönlü yatmış, sonra bu kitabı yazma­ya başlamıştır.

Buharî bir keresinde gördüğü rüyada elinde bir yelpaze ile Rasû-lullah’ın mübarek yüzüne haşarat konup eziyet etmemesi için çalışıp durmuş.

Alimlerden bazıları, onun bu rüyasını “Sen Rasûlullah adına ya­lan söyleyenlerden Peygember’i koruyacaksın” şeklinde yorumlamış­lardır. Buharî Sahih’ine yazacağı her hadis için temizlenir, abdest alır ve iki rekat namaz kılardı. O bu kitabını Mekke, Basra, Buhara ve di­ğer şehirlerde bir taraftan hadis toplamak, diğer taraftan bunlardan uy­gun gördüklerini kitabına koymak suretiyle yazdı.

imam Buharî şöyle diyor:

Beni övenle, kötüleyen benim nazarımda eşittir.

Umarım ki hiç bir kimse kendisini gıybet ettim diye benden hesap sormadan Allah’a kavuşurum.

Yüz bin sahih hadisi ezbere bilirim.

Buharî’nin yazdığı bir takım kitapları vardır. Sahih bunhuin en önde gelenidir. Ayrıca Edeh’ul Müfred ve Tarih-i Buharfsi de bunlar­dandır.

Buharı merhum hicri 256 yılında Ramazan bayramı gecesinde ve­fat etmiş, Semerkand yakınında Herteng köyünde defnedilmiştir.

Allah rahmet eylesin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close