Her şey insanı düşünmeye çağırır.

Allah’tan daha güzel kim hüküm verebilir ? Kur’an-ı Kerim Màide, 50

İLİM İslam’da, erkek kadın her müslümana farzdır. Hz. Muhammed (s.a.v.)

IŞIK Olmayan yerde KARANLIK, SEVGİ Üremeyen yerde KİN, İYİLİĞİN
yaşamadığı yerde KÖTÜLÜK, GÜZELLİĞİN bulunmadığı yerde ÇİRKİNLİK vardır.

Allah’a çağıran, güzel işlerde bulunan ve “ben müslümanım !” diyen kimseden daha güzel
sözlü kim vardır ?

BİR KAHRAMANLIKTIR MÜSLÜMAN OLMAK .

İslam En büyüktür, İslam En büyük güçtür.

Sizden biriniz kendisi için arzu ettiğini,kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş sayılmaz. Hadis-i Şerif

İSLAM, nakış nakış, seven, acıyan, insan kalbini dokur.

Allah katında en sevimli iş, mü’minin kalbini sevindirmek, sıkıntısını gidermek, borcunu ödemek
ya da karnını doyurmaktır. Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hava gibidir, Su gibidir, Güneş gibidir İSLAM.

Bütün güzellikler, nimetler ve mükàfatlar sadece Allah dostluğunda ve onun kanunlarına uymaktır.
Mü’mine bt. Behlül (r.h.)

İSLAM! Ondan daha büyük bir şeref, daha ferahlatıcı bir zenginlik, daha güzel bir dost yoktur!
Ràbiàtül-Adeviyye (r.h.)

Senin yüzünden Allah’ın bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için bütün varlığı ile dünyadan hayırlıdır.
Hz. Muhammed (s.a.v.)

Çekici, düşündürücü, hikmetli sözlerle insana yönelin ki, kalpler usanç duymasın. Hz. Ali (r.a.)

Anne ! Ne sihirli kelime..

Peygamberimiz’e (s.a.v.) soruldu:
Allah katında en sevgili hareket nedir? “Vaktinde kılınan namaz, buyurdular.”
Peki namazdan sonra en sevgili iş ? “Anne babaya iyilik etmek.”

İlk İslam kadınları erkek evden çıkarken: “Aman efendi, bize haram nafaka getirme;
bu dünyada açlık ve sıkıntıya katlanırız, fakat cehennem ateşine dayanamayız” derlerdi…

İSLAM, kötülüğü kaynağıyla kurutur.Tedbiri ok yaydan fırlamadan,kıvılcım yangını tutuşturmadan
alır.

Yavrusuna uçmayı Öğreten anne kuşun, Kalp çırpınışlarını Düşündünüz mü hiç ?

Küçük şey yoktur.

Bana ALLAH’ımı PEYGAMBER’imi tanıttığın için, anneciğim, bilsen seni ne kadar çok seviyorum …!

Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiye ve edepten daha faydalı bir bağışta bulunmamıştır.
Hz. Muhammed (s.a.v.)

İNSAN Ahiretteki evini Ölmedenönce Dünyada yapar. Hz. Ali (r.a.)

Sadece yardım etmek yetmez; Ah ! Vaktinde yetişmek lazım, vaktinde yetişmek !!!

Allah’ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap ! Kur’an-ı Kerim Kasas, 76-77.

Dünyada sizden üstün olana bakmayın ki, gözünüzde Allah’ın nimeti küçülmesin.
Hz. Muhammed (s.a.v.)

İSLAM Kadın’ın onuru ve iffeti için titrer !

Uzakta duran kardeş GEL!Denizin kollarına atılan bir damla gibi,GERÇEĞİN sonsuz okyanusuna
katıl !

Bir yangın var ! Ç O C U K K A L B İ N İ KURTARMAK İLK İŞ !!!

Merhametin olmadığı yerde insan yoktur. Nurettin Topçu

HAYAT AKSİYONDUR DAYAN! Eğer amacına ulaşmak istiyorsan, her zorluğa ğöğüs ger, her
ıstıraba katlan ! AZMİNİN HER KIRILIŞINDA, GÜTTÜĞÜN GAYEYİ DÜŞÜN !

Sen ve ömrün sayılı günler için varsınız. Her geçen gün senden bir şeyler eksiltiyor.Yakında her şeyin
gidecek, o zaman gerçeği anlayacaksın. Öyleyse güzel amellere sarıl ? Ràbiàtü’l-Adeviyye

Genç Üniversiteli Kız !
Seni başında örtün,
Seni koltuğunda kitaplarla,
Seni fakülteye giderken,
Seni kütüphanede,
Seni lisan laboratuvarında,
Seni sanat galerilerinde gördüm. Tavrın, edan, ifaden her övgünün üstünde idi…

BAŞÖRTÜN aynı zamanda kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.
İNANCINDIR zırhındır gerçek özgürlüğündür SENİN !

Kocası kendisinden razı olduğu halde ölen her müslüman kadın Cennet’e girer. Hz. Muhammed (s.a.v.)

Gece karanlığı çöktüğünde Rabiatü’l-Adeviyye şöyle dua ederdi;

İLAHİ ! Sesler sustu, hareketler durdu, bütün sevgililer sevdiğine kavuştu. Ben de
seninle başbaşayım ey sevdiğim !

İman bir gizli sırdır görülmez; küfür örter, saklar, göstermez… İman en büyük huzur nedeni; küfür
hiçliğin fanibedeni… İman ölçü, denge kaynağı; küfür bir şey, inkàr batağı… Küfür lekedir, iman
kardan ak; Küfür korkudur, iman sığınak… iman köprüdür, küfür uçurum; iman ışıktır, küfür bir
zulüm… iman hür oluş, küfür zincirdir; iman tevazu, küfür kibirdir… iman kurtuluş, küfür esaret;
iman sultanlık, küfür kölelik… iman cennetin bitmez sevinci; küfür yapayalnız kalış elemi… küfür
bir vahşet, iman emniyet, küfür bir felaket, iman selàmet…

Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.

ANAYA, BABAYA, AKRABAYA, YETİMLERE, YOKSULLARA, YAKIN KOMŞUYA,
YABANCI KOMŞUYA, YANINIZDAKİ ARKADAŞA, YOLCUYA VE ELİNİZİN ALTINDAKİ
KİMSELERE İYİLİK EDİN. Kur’an-ı Kerim Nisa, 36

Kim zerre kadar hayır yaparsa onu görür.Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür.
Kur’an-ı Kerim Zilzal, 7-8

Bir sahnededir insan ! Bakalım beğenilecek mi rolü ?

Unutanlara ALLAH’ı hatırlatmak en büyük iyiliktir.

MÜSLÜMAN, yaptığı iyiliklerle çevreye ışık saçar.

Sorularla dolu, bir yolculuktur hayat !

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ (s.a.v.)
Salat ve Selam O’na ve Ashabına.

Resülullah’ı Sevmek O’nu İzlemekle Olur…

12 Rebiülevvel O’NUN MÜBAREK DOĞUM GÜNÜ.

HİÇ BİR İNSAN YERYÜZÜNDE O’NUN KADAR SEVİLMEDİ.

Araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, Hak nasip eylese görsem yüzünü
YA MUHAMMED canım arzular seni. Yunus Emre

Peygamber:
Sabır O… , Neşe O… ,
Teselli O… , Ümit O… ,
Yol O… , Işık O… ,
İşaret O… , Sevgi O… ,
Huzur O… , Güven O… ,
Hayat O… , Varlık O… ,
Mànà O… , Nakış O… ,
Çiçek O… , Ebediyet O… İyi ve Güzel Olan Her Şey…

O, Sonsuz bir hayatın müjdesini getirdi !

En zayıf en kuvvetliydi artık. Haksızlığın acımasızlığın kıskacında ezilenler O Rahmet Nebisi
ile yeniden Hayata dönüyordu…

EN KARANLIK GECELER O’NUNLA AYDINLANDI.

O’na bakan insanlar: “Şu simada yalan yok” “Şu yüzde hile olamaz” diyerek gerçeğe eriyorlardı…

Bir karıncanın inciltilmesine, bir ağaç dalının kırılmasına razı olmayan bir yüce kalb, Sevgili
Resülullah(s.a.v.)’ın Kalbi !

Şüphesiz Resülullah Efendimiz (s.a.v.) En büyük terazidir. Her şey O’nun ahlàkına, Hayatına ve yoluna
arzedilir, O’nun terazisinde tartılır. Uygun geleni haktır, gelmeyeni batıldır. Süfyan b.Uyeyne

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in on yıl hizmetinde bulundum. Hiç bir gün bana darılarak “Bunu niçin
böyle yaptın ?” ya da “Neden yapmadın ?” biye bir sitemde bulunmadı. Hatamdan dolayı bir defa
olsun “öf ” demedi. Enes b. Malik (r.a.)

Resülullah (s.a.v.) bize mallarımızdan, evlatlarımızdan, babalarımızdan ve çölün sıcağından soğuk
sudan daha sevgili idi. Hz. Ali (r.a.)

Konuştuğu zaman parlak dişleri arasından sanki ışık süzülürdü. İbn Abbas (r.a.)

O’nun Cildine dokunur, sonra ellerimi günlerce koklar koklardım. (Enes b.Malik (r.a.)

Mehtaplı bir gecede Efendimin mübarek yüzüne baktım; And olsun ki O’nun yüzü mehtaptan daha
güzel ve parlaktı. Cabir b.Semure (r.a.)

O’nu gördüğünüz anda güneşin üstünüze doğduğunu sanırdınız. (Rebi bint Muavvez (r.a.)

Bir elime Güneş’i koysalar Öbür elime Ay’ı; Yine Davamdan Dönmem ! Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kim Allah sözünün en üstün olması için savaşırsa O Allah yolundadır. Hz. Muhammed (s.a.v.)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in bazı hadisleri;

Ashab’ım birer yıldız gibidir; Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz.

Allah’a ve Ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun.

Hastayı ziyaret edin. Açı doyurun. Esiri kurtarın.

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşini küçümsemesi yeter.

İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.

Kim din kardeşinin ihtiyacını karşılarsa, Allah da onun ihtiyacını karşılar. Kim de bir müslümandan
üzüntü ve sıkıntıyı giderirse, Allah’da Kıyamet Günü onun sıkıntı ve üzüntülerinden birini giderir.
Kim bir müslümanın kusurunu örterse, Allah’da Kıyamet Günü onun kusurlarını örter.

Müslümanların sorunlarına önem vermeyen ve düşünüp çare aramadan sabahlayan bizden değildir.

Sizin en hayırlınız, insanlara en fazla yararı dokunandır.

Kur’an-ı Kerim’den bazı Ayetler;

Allah ve O’nun melekleri Peygambere sürekli salàt ederler.Ey inananlar! Siz de O’na salàt ve selàm
edin. Ahzab, 56

Müminlerin, Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir… Ahzab, 6

Muhakkak sen en büyük ahlak üzeresin. Kalem, 4

Ey Muhammed ! Biz seni ancak àlemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya, 107

Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size ne yasak ettiyse ondan kaçının ! Haşr, 7

Eğer O’na (Peygambere) itaat ederseniz, Doğru yolu bulmuş olursunuz. Nur, 54

Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Hucurat, 13

Kim Allah’ı, Peygamberini ve inananları dost edinirse, bilsin ki, şüphesiz Allah’tan yana olanlar üstün
gelirler. Maide, 56

Sevdiğiniz şeylerden sarfetmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Al-i İmran, 92

Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Bakara, 191

Rabbinize yönelin. Azab size gelmeden önce O’na teslim olun; sonra yardım görmezsiniz. Zümer, 54

O gün, size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz. Tekasür, 8

Allah’ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. İbrahim, 34

O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne ? “keşke bu hayatım için önceden bir şey
yapsaymışım” der. Fecr, 23-24

İnanmış olanların yüzleri, o gün pırıl pırıldır. Gaşiye, 8

Doğrusu bu anlatılanlar birer öğüttür. Dileyen kimse, Rabbine doğru giden bir yol tutar.
Müzzemmil, 19

İnsan ancak çalıştığına erişir. Necm, 39

İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder ? Kıyamet, 36

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close