Kabri Açmak

Fıkıh âlimleri şöyle demişlerdir: Müslümanın defnedildi­ği kabir, orada ölünün etinden ve kemiğinden bir parça bulunduğu sü­rece onun adına vakfedilmiş bir yer sayılır. Meşru bir sebep olmadık­ça kabirin açılması caiz olmaz....
Close