İslami ve Dini Bilgiler

Sorularla güzel dinimi öğreniyorum ( TEST)

1. Kur’an-ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? 2. Kur’an-ı Kerim’de birtakım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir? 3. Kur’an-ı Kerim’deki en uzun sûre hangisidir? 4. Kur’an-ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir? 5. …

Sorularla güzel dinimi öğreniyorum ( TEST) Read More »

Namazın Farzları nelerdir? Detaylı anlatım

Namazın Farzları nelerdir? Detaylı anlatım

Namazın farzları on ikidir. Bunlardan altısı namaza başlamadan ön­ce bulunması gereken farzlar olup şunlardır:   1- Hadesten taharet, 2- Necasetten taharet, 3- Setr-i avret, 4- İstikbâl-i kıble, 5- Vakit, 6- Niyet. Bunlara “namazın şartları” da denmektedir. Diğer altısı da “namazın içindeki” farzlar olup şunlardır: 1- İftitâh tekbiri (Başlama tekbiri), 2- Kıyam, 3- Kıraat, 4- Rükû, …

Namazın Farzları nelerdir? Detaylı anlatım Read More »

32 Farz Nedir? Açıklamaları ile farzlar

32 Farz Nedir? Açıklamaları ile farzlar

NAMAZ’IN FARZLARI ONİKİDİR (12). Namazın farzları 12’dir. 6’sı içinde 6’sıda dışındadır. Dışındakilere şart, namazın içindeki farzlara da Rükun denir. Bir namazın, (ister farz olsun ister vacip veya nafile olsun ) sahih ve geçerli olabilmesi için onda bazı şartların ve rükünlerin bulunması gerekir. Bunlar namazın farzlarını teşkil eder. Bunlar dışında, ayrıca na­mazların vâcibleri, sünnetleri ve edebleri …

32 Farz Nedir? Açıklamaları ile farzlar Read More »

Fukahanın Tabakaları nelerdir?

Şeyhülislam İbni Kemal merhumun beyanına göre fukahayı ki­ram, şu yedi dereceye ayrılmıştır: Müctehid fışşeri, müctehidi fil mezheb, müctehidi fil mesele, eshabı tahric, eshabı tercih, eshabı temyiz, mukallidi sırf. Bunların açıklaması şöyledir: 1- Müctehid Fişşer’i ne demektir?   Şer-i hükümlerin kaidelerini ve usulünü düzelten fer-i hüküm­leri şer~İ delillerden çıkartmak kendisine mahsus bir mesleki fıkhi vücuda getirmiş …

Fukahanın Tabakaları nelerdir? Read More »

Fıkıh nedir? Fıkıh kelimesi lügatte anlayış demektir…

Fıkıh kelimesi lügatte anlayış demektir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: O topluma ne oluyor ki söz anlamaya yanaşmıyorlar. [6] Bu ayette geçen yefkehüne tabiri anlamıyorlar anlamında kullanılmıştır. Resulullah (sav)’de cuma namazı hakkında şöyle buyurmuştur: Kişinin namazı uzatması, hutbeyi kısaltması onun fıkhının (an­layışının) alametidir. [7] Fıkıh kelimenin manası istilanı ise iki kısma ayrılır: a- Akıl ve baliğ …

Fıkıh nedir? Fıkıh kelimesi lügatte anlayış demektir… Read More »

Niçin ibadet edilir? Yaptığımız ibadetler bize nasıl fayda sağlayacak?

Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate döner ve ashabına halini sorar. Sorusu olanı cevaplandırır, rüya görenin rüyasını tevil eder, sıkıntısı olana yardımcı olmaya çalışırdı. Yine bir sabah sordu ashaptan kimse bir şey söylemedi.Ashab biri bir şey sorsun da bizde bir şeyler dinlemiş oluruz diye birbirine bakıyorken ; Peygamber Efendimiz (Sallallahü …

Niçin ibadet edilir? Yaptığımız ibadetler bize nasıl fayda sağlayacak? Read More »

Namaz kılmayan birinin şahitliği kabul edilir mi, ve­fat ettiği takdirde cenaze namazı kılınır mı?

Fıkıh bilginleri şu tespitleri yapmışlardır: * Namazın farz olmadığına inanan ve bunu açık bir şekilde (söz veya davranışla) ortaya koyan kâfirdir. * Namazın farz olmadığına inanan fakat bunu gizleyen münafıktır. * Namaz kılmayı terk eden kişiden bu ihmalinden vazgeçip, namazı kılması ve tövbe etmesi istenir. Tövbe ederse Allah çok merhametlidir, bağışlayıcıdır. Bilerek ve bir zorunluluk …

Namaz kılmayan birinin şahitliği kabul edilir mi, ve­fat ettiği takdirde cenaze namazı kılınır mı? Read More »

Uzun süre namaz kılmayan sonra kılmaya başlayıp namazı terketmeyen kişiyi Allah affeder mi?

Allah Teâlâ buyuruyor ki: Muhakkak ki namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır. (Nisa/103) Hz. Peygamber de namazın kişinin dinini ayakta tutacağını, onu kılmayanın ise dinini yıkmış olacağını bildirmiştir. (Aclûnî, Keşful-Hafa) Bunun içindir ki müslümana namazlarını vaktinde kılması ve on­ları geçirmemesi vacibtir. Fakat bu farzlardan birini unutur veya uyur da namaz vakti geçtikten sonra uyanırsa …

Uzun süre namaz kılmayan sonra kılmaya başlayıp namazı terketmeyen kişiyi Allah affeder mi? Read More »

Elbise, ayakkabı giyme ve çıkarma şekilleri

Elbise, ayakkabı, don ve benzerleri olan giysileri giymekte sağ kollardan ve sağ paçalardan işe başlamak ve önce solu, sonra sağı çıkarmak müstahabdır. Göze sürme çekmek, misvak (özel dış fırçası) kullanmak, tırnak­ları kesmek, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını yolmak, başı traş etmek, namazdan çıkışta selâm vermek, mescide girmek, heladan çıkmak, abdest almak, gusletmek, yemek-içmek, musafaha etmek, Hacer-i …

Elbise, ayakkabı giyme ve çıkarma şekilleri Read More »

Bankalara para koymanın ve faiz almanın hükmü

Allah kesinlikle ribayı yasaklamıştır. Bu haramlık Allah’ın şu ayetiyle ortaya konmuştur: Allah alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. (Bakara/275) Bu konuda bir çok hadis-i şerif vardır ki, bunlarda riba alan da ve­ren de lanetlenmiştir. Riba; sermayenin üzerinde olan fazlalıktır. Bun­dandır ki Kur’an, riba hakkında şöyle diyor: Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir, ne haksızlık etmiş ne …

Bankalara para koymanın ve faiz almanın hükmü Read More »

Terazide hile yapmak

Rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a) Medine’ye hicret et­tiği zaman, tartı ve ölçüde hile yapanlar olduğunu gördü. Allahü Teala bunun üzerinde şöyle buyurdu: İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun. Onlar düşünmezler mi ki büyük bir günde diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde alemlerin rabbinin …

Terazide hile yapmak Read More »

Hediye kabul etmenin hükmü nedir?

Dost ve arkadaşlardan hediye kabul etmek İslâm’ın tavsi­ye ettiği şeylerdendir. Çünkü hediye kabul etmek, bağları kuvvetlendi­rir, muhabbet ve ilgiyi perçinleştirir. İslâm’da, kendisine hediye verilen kişinin bu hediyeyi kabul etmesi bir hayır olarak telakki edilmiştir. Bu hediye küçük ve değersiz de olsa farketmez. Buharî’de Hz. Peygam­ber’den şöyle bir rivayet vardır: Eğer ben bir paça yemeğine davet …

Hediye kabul etmenin hükmü nedir? Read More »

At yarışları hakkında İslâm’ın görüşü nedir?At yarışı oynamak caizmidir?

İslâm atlara değer vermiştir. Çünkü onu bir kuvvet ve ha­zırlık vesilesi bilmiştir. At aynı zamanda bir heybet ve izzet gösterge­sidir. Kur’an-ı Kerim atlar hakkında şöyle demektedir: Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah’ın düşmanı­nı, sizin düşmanınızı… korkutursunuz. (Enfal/60) Başka bir ayette de Allah onlarla yemin ederek …

At yarışları hakkında İslâm’ın görüşü nedir?At yarışı oynamak caizmidir? Read More »

Cenazeyi kabrine götürmek

Cenazeyi dini bir törenle kaldırıp kabre defnetmek İslâm dininin meşru kıldığı bir husustur. Cenazeyi götürmekte sünnet olan, dört tarafında da bulunarak omuza almaktır. Rivayet olunduğuna göre Abdullah b. Mes’ud şöyle demiştir: Her kim cenaze törenine katılıp onu kabrine kadar götürürse, tabutun (sıra ile) her köşesinden tutarak götürsün. Böyle yapmak sünnettir. Abdullah b. Mes’ud Hz. Peygamber’in …

Cenazeyi kabrine götürmek Read More »

Kıyamet Alametleri

Kıyamet alametlerine ilim adamları “saat alametleri” ismi­ni vermişlerdir. Çünkü kıyametin pek çok ismi olup birisi de “saat”tır. Kıyamet vaktinin kesin olarak ne zaman olacağını Allah’tan baş­ka kimse bilmez. Aşağıdaki ayetlerde bu husus açık bir şekilde görü­lecektir: Kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah katındadır. (Lok­man/34) Sana kıyameti sorarlar: “Gelip çatması ne zamandır?” derler. Onu hatırlamak, ne …

Kıyamet Alametleri Read More »

Kabri Açmak

Fıkıh âlimleri şöyle demişlerdir: Müslümanın defnedildi­ği kabir, orada ölünün etinden ve kemiğinden bir parça bulunduğu sü­rece onun adına vakfedilmiş bir yer sayılır. Meşru bir sebep olmadık­ça kabirin açılması caiz olmaz. Meselâ kabir içinde (defin sırasında düşerek) unutulmuş bir şey bulunması, kabrin olduğu yeri su basma korkusunun bulunması veya cenazeyi vahşi bir hayvanın parçalayıp yeme korkusunun …

Kabri Açmak Read More »

Birinci veya ikinci ölüm yıldönümü münasebetleri ile ölen kimse için okunan Kur’an’ın sevabı Ölüye ulaşır mı?

İbn Teymiye ve İbn’ul Kayyım gibi fıkıh bilginleri, sada­ka ve istiğfar duasının ölüye fayda vereceği gibi, Kur’an okumanın da ölüye faydası olduğunu söylemişlerdir. Hanefî mezhebine göre de insan Kur’an okusa veya sadaka verse ve sevabını başkasına bağışlasa bu sevap o kimseye ulaşır. Rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Kabristanlığa uğrayıp on bir kere İhlas …

Birinci veya ikinci ölüm yıldönümü münasebetleri ile ölen kimse için okunan Kur’an’ın sevabı Ölüye ulaşır mı? Read More »

Perşembe Ve Kırkıncı gün bid’atleri

Bir insanın kendisi için çok değerli olan aziz bir varlığı veya bir yakınını kaybetmesinin acı verici bir olay olduğu şüphe götür­mez bir gerçektir. Böyle bir durumda insan acısını hafifletecek ve pay­laşacak birini arar. İhtimal dindeki taziyenin (başsağlığı dilemenin) meşru olması buna dayanıyor. Şu kadar ki taziyenin süresi sınırlıdır. Taziye hakkında bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Din …

Perşembe Ve Kırkıncı gün bid’atleri Read More »

Ölünün arkasından yemek vermek caizmidir?

Bu âdetin İslâm’da yeri yoktur. Az veya çok Hz. Peygamber (s.a.v)’in sünneti ile ilgisi de yoktur. Cenaze vukuunda İslâm’a uygun ola­rak yapılacak şey şudur: Cenazenin ailesi ölüyü yıkar veya yıkatır, sa­vurganlık ve aşırılık olmaksızın kefenler. Daha sonra hazır bulunan ve vefattan haberi olanların katılımı ile namazı kılınarak defnedilmeye götürülür. Sonra gereken yapılarak defnedilir. Kabri yüksek …

Ölünün arkasından yemek vermek caizmidir? Read More »

Vefat eden kimseye yapılacak görevler nelerdir?

Vefat eden kimse için yapılacak ilk görev onun yıkanma­sıdır. Bu görev müslümanlar için farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bir kısmı bu görevi yerine getirince diğerlerinden sorumluluk kalkar. Yıkamadan sonra yapılması gereken görev, tek kat da olsa müm­kün olduğu kadar ölüyü kefenlemektir. Kefen konusunda aşırıya kaç­mak mekruhtur. Daha sonra cenaze namazı kılmak yapılması gereken görevler­dendir. Cenaze namazının rükünleri: …

Vefat eden kimseye yapılacak görevler nelerdir? Read More »