1-Enes b. Mâlik rivayetine gö­re Hz. Peygamber şöyle buyurdular:

Benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız!” [6]

2- Rabf b. Huseym Az gülüp, çok ağlayınız [7] âyetini, “Az gülmek dünya, çok ağlamak ise âhiret hakkında olmalıdır” şeklinde efsir etmiştir.

3- Ebü Hüreyre den yapılan ri­vayete göre Hz peygamber şöyle bu­yurmuşlardır:

“Siz benim bildiklerimi buseydiniz az gü­ler çok ağlardınız [8]

4- Abdullah b. Amr es-Sehmî Pey­gamber Efendimiz şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Eğer siz, benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Eğer gerçek bir ilme sahip olsaydınız, sesi düşene kadar yakanr, belinizde takat kalmayıncaya kadar secde ederdiniz.”

[6] Buhârî, M/319; Müslim, İV/1832.

[7] Tevbe, 82.

[8] Buhârî, Ki/319; Timiz!, IV/556-557; Müsned-i Ahmed, 11/477.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close