Genel Kültür

Mimar Sinan’ın Bilinmeyen Yönleri

Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler  İstanbul’da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan’ı makama çağırır ve “Mimarbaşı, milletin su ihtiyacını karşılamak için bir şeyler düşünmez misin?..” der.. Sinan, cevap verir; “Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul’un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.” Koca Sinan yanına yardımcılarını alır, Çekmece’den başlayarak, Beşiktaş’a kadar aziz …

Mimar Sinan’ın Bilinmeyen Yönleri Read More »

Bursa’nın fethi ve fetihten sonraki gelişmeler

Fetihten Önce Şehrin Durumu Kaynaklara göre Bursa’nın kuruluşu M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlılara kadar; Thyni’ler, Mysi’ler,Meoenies’ler, Trova’lılar, Lidya’lılar, Bitinya’lılar, Makedonya’lılar ve Roma’lıların hâkimiyet dönemlerini geçirmiştir. Osmanlı Devleti tarafından fetholunmazdan evvel en son, Doğu Roma İmparatorluğu’nun (Bizans’ın) gezinti ve aynı zamanda Anadolu üzerindeki ticaret kervanlarının uğrak yeri idi. Bizans İmparatorları, maiyetleriyle Bursa’ya gelirler, Çekirge’de zevk-u …

Bursa’nın fethi ve fetihten sonraki gelişmeler Read More »

Sevgi medeniyeti

“İtikat hâline gelmeyen âfâki bilgi, bize bir yabancıdır ve sürekli hayata sahip değildir.” Bu yüzden “İnanmak, benliğin kendi mukadderatı önünde verdiği imtihandır. Onu aşk ile bağrına basanlar, bu imtihanda muvaffak oldular.” Çünkü “Sevgisi olmayan hakikata ulaşamıyor, gerçeği bilmiyor ve tam sevgi, gayesine ulaşmış sevgi, sonsuzluğun sevgisidir. Bu sevgi vücuttan geçer, bedenden taşar, fâni varlıktan kaçar. …

Sevgi medeniyeti Read More »

Millî Mücadele, Atatürk ve Din adamları

Millî Mücadele Nedir? Millî Mücadele ya da “Türk’ün Ateşle İmtihanı” Millî Mücadele… Kurtuluş Savaşı (Harbi)… İstiklal Harbi… Yunan Harbi… Bütün bu kavramlar aynı olayı ifade için kullanılıyor. Son vatan parçası Anadolu’nun müstevlilerden kurtarıp temizlenmesi için geçtiğimiz asrın ilk çeyreğinde milletçe verdiğimiz müthiş mücadele… Halide Edib’in dillendirdiği üç kelimelik sınav: “Türk’ün ateşle imtihanı!” Evet, “Yunan Harbi” …

Millî Mücadele, Atatürk ve Din adamları Read More »

İstanbul’un Fethi: gerektiren sebepler,tedbirler, kolaylaştıran nedenleri ve sonuçları

İSTANBUL’UN FETHİNİ GEREKTİREN SEBEPLER: 1)- Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak, taht kavgalarına neden olması, 2)- Bizans’ın Osmanlı’ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi, 3)- Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması ( Osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. Osmanlı’nın Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişi zordu) 4)- İstanbul’un boğaza hakim bir konumda olması ve bu …

İstanbul’un Fethi: gerektiren sebepler,tedbirler, kolaylaştıran nedenleri ve sonuçları Read More »

Deprem

17 Ağustos 1999 tarihinde millet olarak son yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Önce 17 Ağustos saat 03.02’de İzmit, Gölcük, Yalova, Adapazarı, Eskişehir 7.4’lük; daha sonra da Bolu, Düzce ve Kaynaşlı civarı 7.2’lik büyük birer depremle sarsıldı. Milletçe acılara boğulduk. Binlerce insanımızı ebedi aleme uğurladık. Evladını şefkat ve muhabbetle okşayamadan kara toprağın bağrına giren nice anneler …

Deprem Read More »