Allah’ın 99 isminden biri de  “es-Sabûr” dür. Fazlasıyla sabredici.

Allah’ın sabrı târif edilemeyecek kadar çoktur. Çünkü sabrı yaratan ve Kur’an’da yetmişten fazla sabır âyetleri indiren O’dur. Cenabı- Mevlâ’mın nekadar sabırlı olduğunu anlamak istersek, azıcık düşünmeyle anlarız.

Meselâ, sabahtan akşama kadar Allah’a -hâşâ- küfredenler, O’na çirkin çirkin sözlerde bulunanlar, hâlâ yaşıyorlar. Onları hemen kahretmiyor, sabrediyor. Sonuna kadar kuluna mühlet veriyor, fakat asla ihmal etmiyor. “Verir kullarına mühlet, velâkin eylemez ihmal.” denilmiştir.

Allah bizleri bu mübarek Esmâü’l-Hüsnâ sebebiyle affu mafiret buyursun.
Çocuklarmızı da bu isimleri kavramaya muvaffak eylesin. Âmin.

 

sabır ayet

Yâ men yuhibbussâbirîn. Yâ men yuhibuttevvâbîn. Yâ men yuhibbül mütetahhirîn. Yâ men yuhibbül muhsinîn.

(Ey sabredenleri, tevbe edenleri, tertemiz olanlar ve iyilik yapmak isteyenleri seven Allah ‘ım.)

İzahı: Hakikaten Allah, sabreden kullarını sever. Kur’ân’da sabrın methi hakkında yetmiş küsür âyet mevcuttur.

Tövbe edenleri ve tövbelerinde sebat edenleri de sever. Çünkü onlar temizlenmiş ve anadan doğmuş gibi günahsız, pâk olmuşlardır. İyilik yapan kullarını da Allah sever.

Kur’an-ı kerimdeki bazı sabır dua ayetlerinin meali:

nahl-127

Nahl:127

Sabret! Senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.

Sabrın Fazileti

1- Mücâhİd der ki: Şu söz çok meşhurdur: Asıl sabır, bela ve sıkıntı ile ilk karşılaşıldığı sırada gösterilirse, değer ifade eder.

2- Hasan (el-Basrî) nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. (Ey İnsanlar!) Ya sabırlı olursunuz ya da helak olup gidersiniz.

3-Hz. Ömer  “Hayatımızın en güzel yanını sabırlı ol­makta bulduk!” dediği nakledilmiştir.

4- Hz. Ali şöyle demiştir: “Başın vücuttaki yeri ne ise, sabrın da imandaki yeri aynıdır.

5- Ebû Seleme el-Hımsî şu sö­zün çok yaygın olduğunu söylemiştir: “Sabır, bela ile ilk karşılaşıldığı zaman gösterilirse değer ifade eder. Kim bir şeye razı olursa, kendisine de rıza gösterilir, kim de bir şeyi kızgınlıkla karşılarsa kendisi de kızgınlıkla karşılaşır.” [89]

6- Ya’kûb Zeyd  rivayetine göre Hz. Peygamber ölmüş bir yakı­nı için ağlayan bir kadına rastladı. Onunla konuşmak istedi, ancak kadın hiç oralı olmadı. Sonra kadına, konuşmak isteyenin Rasulullâh olduğu haber verilince hemen Efendimiz yanına gitti. Ancak Rasulullâh kendisine:

(Asıl) sabır, bela ile ilk karşılaşıldığında gösterilirse bir değer ifade eder.  (Sen bunu yapmamak suretiyle sabırdan elde edeceğin ecri kaçırdın!) buyurdular.

7- Abdullah b. Mes’üd der ki; “Sabır imanın yarısı, yakîn de imanın tamamıdır.”

Hasan Basn rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber şöyle bu­yurdular: “(Asıl) sabır, bela ile ilk karşılaşıldı­ğında gösterilirse bir değer ifade eder.

Peygamberimiz (S.A.V) sıkıntı içinde olan kimseler için şu duayı tavsiye etmiştir:

 

“Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.”

“Allah’ım, senin ismine malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah’ım, hükmüne beni razı kıl, kaderimde olanı bana mübarek kıl ki, te’hir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de te’hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanını önle, teslimini sağla.”

 

Bizim için mutlaka hayırlı olduğuna inandığımız sabır, bütün peygamberlerin ortak sıfatıdır.

Allah’ın dinini tebliğ ederken hepsi çeşitli sıkıntılara uğramış, kendilerine eziyet edilmiş, yurtlarından çıkarılmış. Hükümdarlar tarafından zindana atılmış, ama onlar daima sabretmişlerdi.

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin sabrını dile getiren pek çok ayet-i kerime vardır.

Rasulullahın hayatı ise baştan sona en güzel sabır örnekleri ile doludur.

Bu sebeple her Müslümana düşen görev, kurtuluşun sabırda olduğunu düşünerek, Allah’tan sabır dilemek ve sabırlı olmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close