İbn Kesir tefsirinde Hz. Süleyman’ın Belkıs ile olan kıssasını anlatan Nemi suresi ayetinin tefsirinde şöyle diyor:

Rivayet olunduğuna göre Hz. Süleyman’a ayette ifade olunan sö­zü söyleyen zât ism-i a’zam duasını biliyormuş.

Vehb b. Münebbih’ten rivayete göre bu sözü Hz. Süleyman’a söy­leyen kimse şöyle demiş: “Ey Süleyman! Şöyle bir yere bak! Gö­zünle baktığın yeri tanı olarak görmeden Belkıs’ın tahtını getireceğim.

Rivayete göre Hz. Süleyman’a Belkıs’ın tahtının bulunduğu sağ tarafa bakmasını söylemiş. Sonra abdest alıp Allah’a dua etmiş.

Mücahid’in söylediğine göre dua ederken: “Yâ zel celâl’i ve’l-ik-ram” duasını okumuş.

Zühri diyor ki: O zat “Ey bizim ve her şeyin tek Allah’ı! Senden başka ilah yoktur. Belkıs’ın sarayını bana getir” diye dua etmiş.

Taberî tefsirinde Hz. Katâde’den rivayet edildiğine göre o zât ken­disi ile dua edildiğinde mutlaka duanın kabul edildiği Allah’ın adını biliyormuş.

Aynı kaynakta ifade edildiğine göre o zât kendisi ile dua edildiğinde duanın kabul edildiği, istenilenin verildiği “ism-i a’zam’ı” biliyormuş.

Soruda ifade edilen Hz. Ali’nin ism-i azam’ı okuduğu hakkında bilgim yoktur. Hz. Ali’nin bunu okuduğunun sahih olduğunu söyleyen birini de bilmiyorum.

Her bilenin üstünde bir bilen vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close