Felak ve Nas Suresi Faziletleri

Felak ve Nâs sûreleri büyüye, sihre, manyetizmaya ve kişinin iradesini zorlayan dış etkenlere karşı en önemli silahlardandır.

Nas Suresi

“Eûzü Billâhi mineş şeytânir raciym” “Bismillâhir Rahmânir Rahıym

 1. Kul e’ûzü BirabbinNâs;
 2. Melikin Nâs;
 3. İlâhin Nâs;
 4. Min şerril vesvâsil hannâs;
 5. Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs;
 6. Minel cinneti ven Nâs.

Nas Suresi Anlamı:

 1. De ki: “Sığınırım Nâs’ın Rabbine,”
 2. “Nâs’ın Meliki’ne,”
 3. “Nâs’ın İlâhı’na”
 4.  “El Vesvas’il Hannas’ın (sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese kuvvesi) şerrinden.
 5.  “O ki, insanların içlerinde vesvese üretir.”
 6. “Cinlerden ve insanlardan!”

Felak Suresi

 1. Kul e’ûzu birabbilfelak.
 2. Min şerri mâ halak.
 3. Ve min şerri ğasikın izâ vekab.
 4. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad.
 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Anlamı:

 1. tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.
 2. yaratıkların şerrinden.
 3. bastırdığı zaman karanlığın şerrinden.
 4. düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden.
 5. hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden.

Felak ve Nas Sureleri Faziletleri

Felak ve Nâs sûreleri büyüye, sihre, manyetizmaya ve kişinin iradesini zorlayan dış etkenlere karşı en önemli silahlardandır.

Felak ve Nâs Sûreleri (113. – 114. Sûreler) Efendimiz’e yapılan büyüye karşı Cenâb-ı Hak tarafından nâzil olmuş iki sûredir.

Her gün kırk bir defa, veya her namazdan sonra yedi defa okunmasında çok büyük fayda vardır. Hemen herkesin bildiği, “KUL EÛZÜ”ler olarak da adlandırılan Felak ve Nâs sûreleri hakkındaki Rasûlullâh (s.a.v.)’in bazı tavsiyelerini de sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim.

Ukbe b. Amir (r.a.) naklediyor: Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Bu gece inzâl olan, benzerleri hiç görülmemiş bir kısım âyetleri biliyor musun?.. Onlar, Kul eûzü birabbil felak ve kul eûzü birabbin nâs sûreleridir.”

 

“Okunan en hayırlı iki sûreyi sana öğreteyim mi; bunlar Kul eûzü birabbil felak ve kul eûzü birabbin nâs’tır.”

Rasûlullâh (s.a.v.) ile beraber Cuhfe ile Ebva arasında yolculuk yapıyorduk. Birden bizi bir fırtına ile yoğun karanlık sardı. Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.); “Kul eûzü birabbil felak” ve “Kul eûzü birabbin nâs”ı okuyarak korunmaya başladı… Sonra da şöyle buyurdu:

“Yâ Ukbe, bu iki sûre ile korun!.. Hiçbir korunan, bu iki sûrenin benzeri ile korunamamıştır!..” “Sen Kul eûzü birabbil felak sûresini okumaktan Allâh katında daha makbûl ve sevabı çok hiçbir sûre okuyamazsın. Sen her namazda gücün yetiyorsa onu okumaya devam et!..”

Evet, bunlardan sonra özetle birkaç hususu daha belirtelim:

Hazreti Rasûl AleyhisSelâm, genellikle namazlardan sonra İhlâs ve “Kul eûzü”leri avuçlarına üfleyip, bütün vücudunu sıvazlar ve bunu üç kere tekrar ederdi.

Her Cuma namazından sonra, dünya kelâmı etmeden, İhlâs ve “muavvizeteyn” denilen Kul eûzü’leri yedi defa okuyup vücuduna sürerse, o kişi gelecek Cuma namazına kadar her türlü tehlikeden emin olur, buyruluyor.

Bunun haricinde, cinnî etki altında olanların, büyü yapılmış olanların, Âyet’el Kürsî ile beraber kırk bir defa bu sûreyi okuyup, ayrıca bu okuma sırasında, nefesi suya üfleyip içmenin bir hayli faydalı olduğu da çeşitli kaynaklardan bize ulaşmıştır.

Ayrıca, bu tür rahatsızlıkları olanlara, topluca bu âyetlerin kırk bir defa okunmasının da çok yararlı olacağı belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close