• Enes’den (Radıyallahu Anh) sabit olmuştur ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Helaya gireceği zaman şöyle söylerdi:

Allâhümme innî eûzü bike minelhubsi ve’l-habâisi”

Anlamı:

(Allah’ım! Şeytandan ve zararlı şeylerden sana sığınırım).[30]

  • Buharı ve Müslim’in Sahihlerinden başka yerde, (yukarda geçen hadîs) şöyle rivayet edilmiştir:

Bismillâhi alîâhümme innî eûzü bike mine’Uhubsi ve’l-habâisi.

Anlamı:

(Bismillah, Allah’ım,   Şeytandan ve zararlı şeylerden Sana sığınırım).[31]

  • Hazreti Ali’den (Radıyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

İnsan helaya girdiği zaman, cinlerin gözleri ile insanoğullarının avret yerleri arasında perde: BİSMİLLAH, demektir.[32]

Bu hadîsi Tirmizî rivayet etmiştir ve demiştir ki, bunun isnadı kuvvetli değildir.

Fakat, faziletle ilgili işlerde zayıf hadîslerle amel etmek caizdir.

Alimlerimiz de demişlerdir ki, insan ister binalar içinde bulunsun, is­ter açık sahrada olsun, bu zikri yapmak müstahabdır.

Yine alimlerimiz (Allah onlara rahmet etsin) demişlerdir ki, önce: “BİSMİLLAH” sonra:

“‘Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâisi” demek müstahabdır.

  • İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre de­miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, helaya girerken şöyle derdi

Allâhümme innî eûzü bike minerricsi’nnecisi, el habîsi’l-muhbisi, eşşeytânirracîmi

Anlamı:

Allahım, ben, pis, necis, habis ve muhbis olan şeytan-ı racim’den sana sığınırım.[33]

 

Gece Ve Gündüz Okunacak Dualar

[30] Buhârî. Müslim.

[31] Tirmizî. Ebû Dâvud. Nesâî.

[32] Tirmizî.

[33] Ibn-i Sünnî. İbn-i Mâce.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close