• Ümmü Halid’den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre şöy­le demiştir.

“Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e elbiseler getirildi. Bunların içinde ipekten veya yünden yapılmış nakışlı siyah bir giysi vardı. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

– Bu giysiyi giydireceğimiz hangi hanımı (uygun) görüyorsunuz? (Cevap vermeyip orada bulunan) insanlar sustular. Bunun üzerine Peygam­ber (s.a.v):

– Beni Halid’in annesine (Ümmü Halid’e) götürün, Sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana getirildi ve o giysiyi eli ile bana giydirdi ve iki defa:

EBLÎ VE AHLİKÎ (Eskit ve yıprat)

buyurdu. “[12]

  •  İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ömer’in (Radıyallahu Anh) üzerinde bir elbise gördü ve şöyle buyurdu:

– Bu elbise yeni midir, yoksa yıkanmış mıdır? Hazreti Ömer cevab verdi:

– Yıkanmıştır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber (s.a.v.):

“îlbes cedîden ve iş hamiden ve mut saîden (Yeni olarak giy, hamdederek yaşa ve mutlu şehîd olarak öl)

dedi.”[13]

 

[12] Buhârî.

[13] İbn-i Mâce. İbn-i Sünnî. Nesâî.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close