1. Hz.MUHAMMED(S.A.V)’İN DUALARI
  2. Hz.ADEM ile EŞİNİN DUALARI
  3. Hz.NUH’UN DUALARI
  4. Hz.İBRAHİM’İN DUALARI
  5. Hz.ZEKERİYYA’NIN DUALARI
  6. ASHAB-I KEHF’İN DUALARI
  7. Hz.EYYÜB’ÜN DUALARI
  8. Hz.SÜLEYMAN’NIN DUALARI
  9. Hz.YUNUS’UN DUALARI
  10. Hz.MUSA’NIN DUALARI
  11. MÜMİN KULLARIN DUALARI

Hz.MUHAMMED( S.A.V)’İN DUALARI

Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmandır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardım umulandır.

— Enbiya – 112 —

Rabbim! Benim ilmimi arttır.

— Tâ-hâ Suresi – 11–

Rabbim! Eğer onlara yöneltilen tehdidi (dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı) mutlaka bana göstereceksen; bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma.

— Müminun Suresi – 93-9–

Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

— Müminun Suresi – 97-98 —

Bağışla ve merhamet et Rabbim! Sen merhametlilerin en iyisisin…

— Müminun Suresi – 118 —

Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen herşeye kadirsin.

— Al-i İmran Suresi – 26 —

Hz.ADEM ile EŞİNİN DUALARI

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

— A’raf Suresi – 23 —

Hz.NUH’UN DULARI

Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni esirgemez ve bağışlamazsan, ben ziyana uğrayanlardan olurum.

— Hûd Suresi – 7 —

Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla; zalimlerin de ancak helakını arttır.

— Nuh Suresi – 28 —

Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.

— Mü’minun Suresi – 26-39 —

Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskan edenlerin en hayırlısısın.

— Mü’minun Suresi 29 —

Hz.İBRAHİM’İN DUALARI

Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlarından eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!

— İbrahim Suresi – 0 —

Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla.

— İbrahim Suresi – 1 —

Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.

— Şuara Suresi – 83 —

Beni, Naim cennetinin varislerinden kıl.

— Şuara Suresi – 85 —

İnsanların dirilecekleri gün beni mahcup etme.

— Şuara Suresi – 87 —

Rabbim! Bana salihlerden olacak bir evlat ver.

— Saffat Suresi – 100 —

Rabbimiz! Ancak sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.

— Mümtehine Suresi – —

Rabbimiz! Bizi, inkar edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin.

— Mümtehine Suresi – 5 —

Ey İbrahim! Burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah’a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle.

— Bakara Suresi – 126 —

Ey Rabbimiz! Bizden bunu (adak) kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.

— Bakara Suresi – 127 —

Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

— Bakara Suresi – 128 —

Hz.ZEKERİYYA’NIN DUALARI

Rabbim! bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen, duayı hakkıyla işitensin.

— Al-i İmran Suresi – 38 —

Rabbim! Beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.

— Enbiya Suresi – 89 —

ASHAB-I KEHF’İN DUALARI

Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla.

— Kehf Suresi – 10 —

Hz.EYYÜB’ÜN DUALARI

Rabbim! Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.

— Enbiya Suresi – 83 —

Hz.SÜLEYMAN’IN DUALARI

Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kullarının arasına kat.

— Neml Suresi – 19 —

Hz.YUNUS’UN DUALARI

Senden başka hiç bir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.

— Enbiya Suresi – 87 —

Hz.MUSA’NIN DUALARI

Rabbim! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz. Ki sözümü anlasınlar.

— Tâ-hâ Suresi – 25-28 —

Rabbim doğrusu kendime zulmettim.(başıma iş açtım). Beni bağışla. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak o’dur.

— Kasas Suresi – 16 —

Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere hamdolsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım.

— Kasas Suresi – 17 —

Rabbim! Beni zalimler güruhundan (kuru kalabalık, sevimsiz topluluk) kurtar.

— Kasas Suresi – 21 —

Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.

— Kasas Suresi – 22 —

Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lûtufuna) muhtacım.

— Kasas Suresi – 2–

MÜMİN KULLARIN DUALARI

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lûtfu en bol olan sensin.

— Al-i İmran Suresi – 8 —

Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru.

— Al-i İmran Suresi – 16 —

Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberini tasdik eden) şahitlerden yaz.

— Al-i İmran Suresi – 53 —

Ey Rabbimiz! Günahlarımız ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı (yolunda) sabit kıl; kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!

— Al-i İmran Suresi – 17 —

Rabbimiz! Sen bunu boşuna yartmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki; “Rabbinize inanın!” diye imana çağıran bir davetçiyi (peygamberi, Kur’an’ı) işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, Ey Rabbimiz! Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vaadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay etme; şüphesiz sen vadinden caymazsın!

— Al-i İmran Suresi – 191-19–

Allah’a dayandık. Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğu için deneme konusu kılma! Ve bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar.

— Yunus Suresi – 85-86 —

Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle ise bizi affet; bize acı! Sen merhametlilerin en iyisisin.

— Müminun Suresi – 109 —

Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!

— Bakara Suresi – 201 —

İşittik, itaat ettik … Ey Rabbimiz! Affına sığındık. Dönüş sanadır.

— Bakara Suresi – 285 —

Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşürsek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et!

— Bakara Suresi – 286 —

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close