• Ebû Hüreyre’den (radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiş­tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Seîlem şöyle buyurdu:

“Kim kî, sabahladığı ve gecelediği zaman yüz defa şu tesbîhi yaparsa, kıyamet gününde bu yaptığından daha faziletlisi ile hiç kimse gelemez; ancak onun gibi söyleyen yahud buna ziyade yapan bir kimse gelebilir.

Sübhânellâhi ve bihamdihî

(Allah’a hamd eder olduğum halde O’nu noksanlıklardan tenzih ederim” Ebu Davud’un rivayetinde:

Sübhânellâhi’l-azîmi ve bihamdihî

(Yüce Allah’a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim) şek­lindedir.

  • Sahih isnadlarla Abdullah ibni Hubeyb’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

“Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize namaz kıldırsın isteği üzere yağmurlu ve çok karanlık bir gecede evden çıktık. Nihayet ona ka­vuştuk. Bana;

– Oku! dedi. Ben bir şey söylemedim. Sonra

– Oku! dedi. Ben, bir şey söylemedim. Sonra;

– Oku! dedi. Ben dedim ki:

– Ey Allah’ın Resulü, ne söyleyim? Peygamber, şöyle söyle, buyurdu:

– Akşamladığın zaman ve sabahladığın zaman üçer kerre Kul Hüvel-lahu Ahad ile Muavvizeteyni (Felâk ve Nâs sûrelerini) oku her kötü şeyi senden engeller.”

  • Sahih isnadlarla Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edil­diğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabahladığı zaman şöyle buyururdu:

Allâhümme bike asbehnâ ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtü ve ileyke’n-nüşûrü

(Allah’ım! Senin varlığın sebebiyle sabahladık. Senin varlığın sebebiyle geceledik. Senin varlığınla yaşarız. Senin varlığınla ölürüz. Öldükten sonra dirilip hesap vermek Sanadır.”

Gecelediği zaman da şöyle derdi:

Allâhümme bike emseynâ ve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke’n nüşûrü

(Allah’ım! Senin varlığın sebebiyle geceledik. Senin varlığınla yaşarız, Senin varlığın sebebiyle ölürüz. Öldükten sonra dirilip hesap vermek sanadır.)

  • Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Pey­gamber sallallahu Aleyhi ve Sellem bir yolculukta bulunduğu zaman se­her vaktine girince şöyle buyururdu:

Semme’a sâmi’un bihamdillâhi ve hüsni belâihî ahynâ rabbenâ sâhibnâ ve efdıl aîeynâ â’izen billahi mine’n-nâri.

(Allah’a hamdinıizi ve Allah’ın bize olan güzel imtihanını işiten kim­se (bunu başkasına) ulaştırsın. Allah’ım! Bize sahib ol. Ateşten Allah’a sığınır olduğumuz halde, üzerimize nimetini ihsan et)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close