Sıkıntı, İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum, Gam, keder, tasa, sıkıntı, afet anlamındadır.

Allah’ın kullarını denemesi, sınamasıdır.

Sıkıntı ile ilgili ayetler

“Biz, sizi biraz korku, açlık, mallarınızdan ve ürünlerinizden azaltmak ve canlarınızı almak suretiyle belalara uğratırız. Sabredenleri müjdele.” (Kur’an-ı Kerim 2/155)

 

“…(Unutmayın ki) Sıkıntılara sabredenlere ecirleri hesapsız verilecektir.” (Kur'an-ı Kerim 39/10)

 

“…Allah iman etmeyenlere rics verir.” (Kur’an-ı Kerim 6/125)

 

Sıkıntı ile ilgili Hadisler

“Allah, kuluna herhangi bir hastalığı bela olarak verirse, (kul da bu hastalığa sabrettiği sürece) Yüce Allah kulunun günahlarını bağışlar.” (Hadis)

 

 “Başına bir sıkıntı veya felaket gelen bir Müslüman, Allah’ın buyurduğu şekilde “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” (Biz Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz.) diyerek istircada bulunur ve ‘Ey Allah’ım! Başıma gelen bu felaket konusunda bana yardım et ve benim için daha hayırlı şeyler lütfet.’ biçiminde dua ederse Allah ona mutlaka daha hayırlısını verir.” (Hadis)

 

La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’lazim’ cennetin hazinelerinden bir hazinedir.” (Hadis)

 

SIKINTI İÇİN OKUNACAK DUA


İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, Allâhümme indeke ehtasibü musîbetî fe ecirnî fîhâ ve ebdilnî fîhâ hayren.

Manası:

Biz Allah’tan geldik, yine Ona döneceğiz. Allah’ım sıkıntımı sana havale ediyorum. Beni bu musibetten kurtar, onun yerine hayırlısını ver.

demektir.


Başa Gelen Ve Gelecek İşler İçin Yapılacak Duâ Ve Zikirler

Vesveseye Kapılan İnsanın Okuyacağı Dualar

Allah Teâlâ buyurur:

"Şeytandan bir dürtüş seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Allah, her şeyi işitendir; her şeyi bilendir."

Allah'ın bize emrettiği ve edeb olarak öğrettiği en güzel Allah'a sığınmadır bu...

(Euzü billahi mineşşeytânirracîm).


Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiş­tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:

"Şeytan birinize gelip der ki: Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı; hatta Rabbmi kim yarattı? diyesiye kadar... (Şeytanın vesvesesi bu duruma ulaşınca, o insan, şey­tandan Allah'a sığınsın (Eûzü billahi mineşşeytânirracîm, desin) ve bu dü­şünceden kaçınsın,"

Sahîh'deki diğer bir rivayet şöyle:

"İnsanlar birbirleri­ne sorup dururlar: Bu yaratıkları Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı? denilinceye kadar... Kim, kendinde böyle bir hal sezerse:

"Amentü billahi ve rusulihi" desin. (Ben Allah'a ve Peygamberlerine îman ettim, desin).


Hazreti Aişe'den (Radıyallahu Anha) rivayet edildiğine göre, de­miştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:

"Kim bu şey­tandan bir vesvese kendinde bulursa, üç defa:

"Amenna billahi ve birusulihi."

(Biz, Allah'a ve Peygamberine îman ettik) desin. Çünkü bunu söyle­mek, ondan vesveseyi giderir. "


Osman ibni Ebi'l-Âsî'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır:

Dedim ki, Ya Resûlallah! Şeytan, benimle namaz ve okuyuşum arasına girerek benim ibâdetimi karıştırıyor? Resûlüllah Sal­lallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:

"Bu şeytandır, ona "Hınzeb" denilir.

Bunu hissettiğin zaman, ondan Allah'a sığın ve (Euzü billâhimineşşeytânirracîm, de) ve üç defa soluna tükür."

Ben bunu yaptım da, Allah o şeytanı benden giderdi. Derim ki: Hınzeb yahud Hanzeb, bir şeytan adıdır. As­len, kokmuş bir et parçasına denilir.


Güzel bir isnadla Ebû Rumeyl'den rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: İbni Abbas'a kalbimde hissettiğim şey nedir? dedim. Bana:

- Nedir o? dedi. Vallahi onu söyleyemiyorum, dedim. Bunun üzerine bana şöyle buyurdu: Şübheden bir şey mi? ve güldü". İlâve etti:

- Allah Teâlâ şu âyeti indirinceye kadar bundan kimse kurtulamamıştır: "Ey Peygamber, sana indirdiğimiz kıssalardan ve haberlerden bilfarz şübhede isen, senden önce kitab okuyanlara sor. Yemin olsun ki, Rabbinden sana hak gelmiştir. O halde sakın şübhe edenlerden olma." Sen, kendinde böyle bir şey (şübhe) hissedersen, şu ayeti oku:

"Hüve'l-evvelü vel-âhiru ve'z-zâhiru ve'l-bâtmü vehüve bi külli şey'in alîm.

(O, her şeyin evvelidir, her şeyin âhiridir, eserleriyle meydandadır, zatı ile gizlidir. O, herşeyi bilendir)


 

Alimlerden biri de şöyle demiştir: Abdest, namaz yahud bunlar gibi işlerde vesveseye düşmüş olan bir kimsenin

"Lâ ilahe illallah"

demesi müstahabdır, çünkü şeytan bu zikri işitince, geri çekilip uzaklaşır. Zira:

"Lâ ilahe illallah"

zikrin başıdır. Bundan dolayıdır ki, hak yola girmeyi isteyenlerin terbiye­cisi olan bu ümmetin seçkinlerinden büyük şahsiyetler, "Lâ ilahe illallah" sözünü, zikir ehline tavsiye etmişler ve buna devam etmeyi emretmişler­dir. Ayrıca demişlerdir ki: Vesveseyi gidermekte en faydalı ilâç, Allah'ı zikre yönelmek ve bunu çok yapmaktır.

Allahü Teala sıkıntılarınızdan ve vesveselerinizden en kısa zamanda içinizi ferah eylesin İNSALLAH.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close