Hz. Peygamber Fatiha, İhlas ve Muavvizeteyn Surelerini okuyarak hastalara rukye(dua) yapmıştır. Fakat esas olanın ise rukye yapmak değil, doktora gidip tedavi olmak olduğunu şu hadisiyle vurgulamıştır:

“Ey Allah’ın kulları tedavi olunuz. Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır.”(Hadis)

“Hz Peygamber: ‘Ey insanların rabbi olan Allah’ım! Hastalığı iyileştir, şifa ver, senden başka şifa veren yoktur’ diyerek rukye yapardı.”(Hz. Ayşe)

İslam dininde, muskadan, hayatın akışını etkilemesini umarak yardım istemek haramdır. Ancak şifa niyetiyle bazı ayet, sure ve dualar okunabilir.


HASTALAR İÇİN OKUNABİLECEK ŞİFA DUALARI (Üçer defa okumalı)

"Bismillâhi erkîke min külli şey’in yü’zîke ve min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin Allâhü yeşfike."

Anlamı

“Seni rahatsız eden her şeyin şerrinden Allah adıyla sığınırım. Her nefsin kötülüğünden, her hasetçi gözün şerrinden sana ancak Allah şifâ verir.”

demektir.


(Bismillâhi erkîke min külli şey’in v-Allâhü yeşfîke min dâin fike ve min şerr’in-neffâsâti fi-l-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased).

Anlamı

“Allah adıyla her şeyin şerrinden senin namına sığınırım. Allah sende olan her hastalığa şifa versin. Düğümlere üfleyen sihirbazların, haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden de Allah seni korusun”

demektir.


(Bismillâhi eûzü bi izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü).

Anlamı

“Allah adıyla… hissettiğim ve çekindiğim şeylerin şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım”

demektir.


(Allahümme Rabbe’n-nâsi ezhib’il-be’se; işfî ente’ş-şâfi la şifae illâ şifâüke, şifaen lâ yuğâdirü sakamen).

Anlamı

“Allah’ım! Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider. Şifa ver. Zira sen şifa verensin. Senin verdiğin şifadan başka şifa yoktur. Senin şifan hastalık bırakmaz”

demektir.


 

HASTAYA OKUNACAK DUÂ (Üç kere okuna)

Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin tıbbi’lkulûbü ve devâihâ, ve âfiyet’ile’bdâni ve şifâihâ ve nûri’l-ebsâri ve dıyâihâ.

Anlamı

“Allah’ım! Kalblerin tıbbi ve şifası olan, bedenlerin afiyeti ve şifası olan, gözlerin nur ve ziyası olan efendimiz Muhammed (S.A.S.)’e rahmet et.”

demektir.

3 thoughts on “Şifa Duaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close