Nazar , Göz atma, bakma, bakış, göz değmesi, nazara gelme anlamındadır.

Kur’an-ı Kerim, nazardan bahsetmiş ve Hz. Peygamber de hadislerinde nazarın gerçek olduğunu bildirmiştir.

Hz. Muhammed, nazardan korunmak için Allah’a sığınmayı, Felak Suresi ve Nâs Suresi başta olmak üzere bazı duaları okumayı önermiştir.( bknz: felak ve nas suresi faziletleri )

Ayrıca Fatiha Suresi ve  Ayetü'l-Kürsî okunacak sure ve dualar arasındadır.(bknz:Ayetel Kürsi Faziletleri)

Nazardan korunmak için nazarlık denilen mavi boncuk, sarımsak, at nalı vb. nesnelerle, içinde ne yazılı olduğu bilinmeyen acayip birtakım şifrelerle yazılmış muskaları takmak batıl inançtır.

“Nazardan Allah’a sığınınız. Çünkü nazar, gerçektir.” (Hadis)

Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:

"Onlar ise, Allah'ın izni olmaksızın kimseye bir zarar veremezler." (Bkz. Bakara. 2/102)

 

Kişi, Nazar ve Göz değmesinden korunmak yada kurtulmak için dua ederken şu şartları yerine getirmelidir.

  1.  Okunan şeyler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ya da Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'in okuyup tavsiye buyurduğu dualar olmalıdır.
  2. Ayet ve hadisler orijinal metni ile ve mânâsı bilinerek okunmalıdır.
  3. Okuyanın şunu da çok iyi bilmesi gerekir ki, rukye'nin kendisi hiçbir tesir icra etmez.Her şey Allah (c.c.)'ın takdiri ile olur. Şifayı verecek olan da bizzat Allah (c.c.)'ın kendisidir. O, bir şeyi sebep kılmıştır.Aslı esası olmayan şüphe ve kuruntulardan kaçınarak, sonucu Allah (c.c.)'a bırakmalı ve samimiyetle Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmelidir.
  4. Bilmelidir ki, gözdeğmesinden (nazardan) korunmak ve onu tedavi etmek, ancak Allah (c.c.)'dan ve onun Resûlü'nden gelen şeylerin doğruluğuna inanmakla mümkün olur.

 

Peygamber efendimizin hadislerinden belirttiği gibi, sabah ve akşam olmak üzere üçer defa aşağıdakini okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur.

“Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim” (Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mâce. Bkz. Sahih-i İbni Mâce 2/332)

Anlamı:

"İsmiyle yerde ve gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir."

 

Göz ve nazar değene ise, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:

“Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.”

Anlamı:

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

Büyüklerimizin bildirdiği Nazar Duâsı ise şöyle:

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallalahü teâlâ aleyhi ve selleme.


Kısa Nazar ve Şifa Duası Arapça

Kısa Nazar ve Şifa Duası Türkçe Okunuşu

Bismillâhi, Allâhümme ezhib harrahê ve berdehê ve vesabehê

Kısa Nazar ve Şifa Duası Türkçe Anlamı

Allah’ın ismiyle, Allahım! Sen (bu hasta kardeşimizin) rahatsızlığını sıcaklığını, ssoğukluğunu ve ağrısını al Yâ Rabbi!

 

Allah (C.C) hepinizden razı olsun.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close