İftar duası, İftar etmeden önce yapılması sünnet olan duadır. Hz. Peygamber iftar etmeden önce şu duayı yapardı:

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, senin verdiğin rızıklarla iftar ettim, orucumu kabul et. Şüphesiz ki sen duaları işiten ve her şeyi bilensin.” (Hadis)

 


 

RAMAZANDA İFTARDA OKUNACAK DUA

Allâhümme yâ vâsı’al-mağfireti iğfirlî, Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, ve li savm’il-ğadi min şehri Ramadâne neveytü fağfirli mâ kaddemtu ve mâ ahhertü, El-hamdü lillâh’il-lezî e’ânenî fe sumtü ve razakanî fe eftartü

Anlamı:

“Ey mağfireti geniş olan Allah’ım! Beni bağışla Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana dayandım. Verdiğin nimetle oruç açtım. Ramazanın yarınki gün orucuna niyet ettim. Önceden işlediğim, ilerde işleyeceğim günahlarımı affet. Yardımı sayesinde oruç tuttuğum, rızkıyla iftar ettiğim Allah’a hamdolsun”

 

İFTARDAN SONRA OKUNACAK DUA

(Evvelâ bir yâsin-i şerif okumalı)

Allâhümme sellimnî li Ramadâne ve sellim Ramadânelî ve sellimhü minnî mütekabbelen.

Anlamı:

“Allah’ım! Beni ramazan için, ramazanı da benim için selametli kıl. Onu, kabul edilmiş olarak benden razı eyle”

demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close