ezan duası

Ezandan sonra okunması sünnet olan dua, vesile duası. Hz. Peygamber, ezandan sonra müminlere şu duayı okumalarını tavsiye etmiştir:

“Allahümme rabbe hazihi’d-dâveti’ttâmmeti ve’s-salâti’l-kâimeti. Âti Muhammedeni’l-vesilete ve’l-fazilete ve’d-derecete’r-rafîate. Veb’as’hu makamen Mahmudeni’llezi veatteh. İnneke lâ tuhlifu’l-mîâd.”

Ezan duasının anlamı şöyledir:

“Ey bu mükemmel çağrının ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım! Resulün Muhammed’e lütuf, yüksek dereceler ve vesile ver. Onu, söz verdiğin Makamımahmut’a eriştir. Sen, verdiğin sözü mutlaka yerine getirirsin.”

Ezan'ın Fazileti

Sehl b. Sa'd (Radıyallahu Anh) dan rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"İki duâ varki, bunlar geri çevrilmezler: Ezan zamanında yapılan duâ ve insanların birbirine girdiği şiddetli savaş anında..."Ezan'ın Fazileti

Ebû Dâvud. Sahih bir isnadla.


EZAN DUASI 2

Ezan Duası Arapça Yazılışı

Ezan Duası Türkçe Okunuşu :

Allahümme Rabbe hazihi’d-da’vet’it-tâmmeti ve’s salât-il-kâimeti âti Muhammeden’il-vesîlete ve’l-fadîlete ve’ddereceter-refî’ate ve’b’ashü makâmen Mahmûden-illezî vaadtehû inneke lâ tuhlif’ul-mîâd.

Ezan Duası Türkçe Anlamı:

“Ey tam olana bu çağrının ve eda edilecek namazın Rabbi! Muhammed (S.A.S.)’e vesile, fazilet ve yüce makam ver. Onu vaat ettiğin övülen yüce makama çıkar. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin.”

demektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close