BÜTÜN KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAK İCİN, BU DUANIM SABAH VE AKŞAM OKUNMASI FAYDALIDIR. 

Esbahnâ ve esbaha’l-mülkü lillâhi ve’l-hamdü lillâhi; lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîkeleh leh’ül-mülkü ve leh-ül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, Rabbi es’elüke hayre mâ fî hâze’l-yevmi ve’l-leyli ve hayre mâ ba’dehû ve eûzü bike min şerri mâ fî haze’l-yevmi vel’leyli ve şerri mâ ba’dehû ve eûzü bike mine’l-keseli ve sûi’l-kiberi, Rabbi eûzü bike min azâbin fi’n-nâri ve azabin fi’l-kabri.

Manası:

“Mülk Allah’a has olarak sabahladık. Hamd, kendinden başka ilah ve ortağı olmayan Allah’a mahsustur. Mülk onun, hamd onadır. Onun her şeye gücü yeter. Rabbim! Bu gün ve gecede ve daha sonra olacak şeylerin hayrını ister, bu gün ve gecede ve daha sonra olacak şerlerden sana sığınırım. Tembellikten, yaşlılığın zilletinden, cehennem ve kabir azabından sana sığınırım”

demektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close