Kabri Açmak

Fıkıh âlimleri şöyle demişlerdir: Müslümanın defnedildi­ği kabir, orada ölünün etinden ve kemiğinden bir parça bulunduğu sü­rece onun adına vakfedilmiş bir yer sayılır. Meşru bir sebep olmadık­ça kabirin açılması caiz olmaz....

Kabir Ziyareti

Kabir ziyaretinin dinî bakımdan hikmeti -Hz. Peygam-ber'in de söylediği gibi ölümü hatırlatması, ne kadar yaşansa da dün­ya hayatının mutlaka bir gün yok olacağının, kaçınılmaz sonun herkesin başına geleceğinin düşünülmesidir. Ki...
Close