Mekki Sure

Mekki Sure Hz. Peygamber’e hicretten önce Mekke döneminde inen sureler. Medine döneminde inen sureler içinde de az da olsa Mekki ayetler bulunabilir. Mekki ayet ve surelerin özellikleri şunlardır:

1. Ayetler Medeni surelere göre daha kısadır. 2. Hitap ettikleri topluluğun dil zevkine uygun olarak akıcı ve etkileyici üslubu en üst düzeydedir. 3. Hitap şekli olarak “Ey insanlar...” ifadesi daha çok kullanılır. 4. İnanç ve ahlakla ilgili ayetler yoğunluktadır. 5. Ahiret vurgusunu içeren ayetler daha çoktur. 6. İbret için, tarihten silinmiş toplumlardan örnekler verilir. 7. Peygamber kıssalarına daha çok yer verilir. 8. Bakara ve Âl-i İmran sureleri hariç, Mukatta harfleri ile başlayan bütün sureler Mekkidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.