Mekke

Mekke Yeryüzünde yapılan ilk mescit olan Kâbe’nin bulunduğu, Hz. Peygamber’in doğup büyüdüğü Arabistan’ın en önemli iki şehrinden biri. Mekke’nin Kur’an-ı Kerim’deki adı “Bekke, Ümmülkura (şehirlerin anası), Beledülemin (güvenli şehir)” olarak geçer. Harem’in tamamını içine alan kısma Mekke, sadece Kâbe’nin bulunduğu yere Bekke denir. Mekke, Cidde limanının yüz kilometre doğusunda olup, güneyinde Taif vardır. Medine’ye olan uzaklığı yaklaşık dört yüz kilometredir. Mekke’nin ortaya çıkışı Hz. Âdem dönemine kadar uzanır. Önemli su kaynağı olan Zemzem, Mekke’de Kâbe’nin yanından çıkar. Her sene milyonlarca Müslüman, hac ve umre ibadeti amacıyla Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret eder. Hz. Peygamber, Mekke’ye Müslüman olmayanların girmesini yasaklamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.