Maturidilik

Maturidilik İnanç konularında Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed el-Maturidi’nin görüşleri çerçevesinde oluşan ehli sünnet mezhebi. Kurucusu olan İmam Maturidi, Türkistan’daki Semerkant şehrine bağlı Maturid köyünde tahminen h.238/852 yıllarında doğmuş, h.333/944 yılında Semerkant’ta vefat etmiştir. Döneminin ünlü âlimlerinden dersler alan İmam Maturidi, Ebu Hanife’nin kelam anlayı- şının temsilcisi olarak bilinir. Bu konuyla ilgili en meşhur eseri “Kitabu’tTevhit”tir. Maturudi, aklı bilgi kaynağı olarak yeterince kullanmış bir İslam bilginidir. Başlıca görüşleri şunlardır:

1. Allah akılla bilinir fakat dinî emir ve ibadetler ise akılla bilinemez.

2. Allah’ın zatından ayrılmayan sıfatları vardır.

3. Cennete giden müminler, Allah’ı göreceklerdir. 4. Büyük günah işleyen, yaptığı günahın haram oluşunu inkâr etmedik- çe dinden çıkmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.