ledünni ilim

ledünni ilim ( İlm-i Ledünnî) : Kişinin herhangi bir çabayla; okumak, araştırmak ve tefekkürle elde etmeyip Allah tarafından bağış olarak kendisine verilen ilim, vehbi ilim. Tasavvuf kaynakları, ledünni ilmin düşünce ve davranışları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetine uygun düşen Allah’ın sevgili  kullarına verilebileceğini savunmuşlardır. Fakat bu ilmin, Kur’an-ı Kerim ve sünnetle uyum içerisinde olması gerekir. Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete aykırı olan bir ilme ‘ledünni ilim’ denilemez. “

Bu gelen ilmi ledün sultanıdır./Bu gelen tevhidü irfan kânıdır.” (Süleyman Çelebi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.