Kütübisitte

Kütübisitte İçerisinde Hz. Peygamber’den nakledilen sahih hadislerin toplandığı ve İslam dünyasında şöhret bulmuş altı temel hadis kitabı. Kütübisitte ve yazarları şunlardır: 1. Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail elBuhari (h. 256/870), el-Camiu’s-Sahih. 2. Müslim b. el-Haccac el-Kuşeyri enNisaburi (h. 261/875), el-Camiu’sSahih. 3. Ebu Davut Süleyman b. Eş’as es-Sicistani (h. 275/892), es-Sünen. 4. Ebu İsa Muhammed et-Tirmizi (h. 279/892), Sünen (el-Cami’). 5. Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayp enNesai (h. 303/915), es-Sünen. 6. Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid Mace el-Kazvini (h. 273/887), es-Sünen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.