kutsi hadis

kutsi hadis: Allah’ın, Hz. Muhammed’in gönlüne ilham ettiği, onun da bu ilham edilen şeyleri kendi ifadesi ile dile getirdiği hadis(ler), rabbani hadis.

2. Hz. Peygamber’in Kur'an-ı Kerim dışında Allah’a nispet ederek söylediği sözler, hadisler. Kutsi hadislerle Kur'an-ı Kerim’in ayetleri arasındaki farklar şöyledir: Kutsi hadisin anlamı, Allah tarafından Hz. Peygamber’e ilham edilmiş olup kelime ve ifadeleri –diğer nebevi hadisler gibi- Hz. Peygamber’e aittir. Ayetlerin ise hem anlamı hem de kelime ve ifadeleri Allah’a aittir. Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim’in ayet ve sureleri mucizedir. Kur’an-ı Kerim tevatür yoluyla –hiçbir değişiklik olmadan- günümüze kadar gelmiştir.

Kutsi hadisler ise tevatür yoluyla nakledilmediği için sahih, hasen ve zayıf olanları vardır.

Kur’an-ı Kerim ayetleri gerek namazda gerekse namaz dışında ibadet amacıyla okunur.

Kutsi hadisler ise ibadet amacıyla okunmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.