kerahet

kerahet 1. İğrenme, tiksinme, kötü görme. 2. Bir şeyi zorla yapma veya yaptırma. 3. Yapılmasını dinin onaylamadığı, Hz. Peygamber’in sünnetinde yapılabilirliğine dair bir örneği bulunmayan söz ve davranışlar. 4. Yasaklığı konusunda Kur'an-ı Kerim’den bir ayet veya mütevatir bir hadis olmayan söz ve davranışlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir