Kelime-i Tevhid Lailahe illallah Muhammedün Resulullah

Kelime-i Tevhid İman esaslarının özünü ifade eden “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.” anlamına gelen “Lailahe illallah Muhammedün Resulullah” cümlesidir.

Kelime-i Tevhid
Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid, Allah’ın yaratmada ve emretmede eşsiz ve tek oluşu ile Hz. Muhammed’in hak peygamber oluşu esasını vurgular. Bu iki esas birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Allah’a iman etme ile Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmenin arasını ayıranların Müslümanlıklarının geçerli olmadığını Kur’an-ı Kerim birçok ayette, Hz. Peygamber de hadislerinde belirtmiştir.

“Kim bilerek, anlamını kavrayarak Kelime-i Tevhid okursa cennete girer.” (Hadis)

kelime-i-tevhid
kelime-i-tevhid

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.