Katolik

Katolik Hristiyanlığın en büyük üç kilisesinden biri olan Katolik Kilisesine bağlı kimse.

Katoliklik İnanç ve ahlak alanında papanın otorite kabul edildiği, Hristiyanlığın en kalabalık cemaatini teşkil eden Hristiyan kilisesi. Hristiyanlık, 1054 yılında büyük bir sarsıntı geçirmiş; Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun ne ve kim olduğu tartışmaya açılmıştır. Bu tartışmalar sonunda kilisede yaşanan bölünme sonucu Roma kilisesi Katoliklik, Bizans kilisesi ise Ortodoksluk adını almıştır. Hz. İsa’nın kilisesini Petrus’un Kayası üzerinde kuracağını söylemesi, Petrus ve Pavlos’un mezarlarının Roma’da bulunmasından dolayı Roma, Katoliklerce Hristiyanlığın merkezi kabul edilmiş- tir.Dünya Hristiyanlarının çoğunluğunu Katolikler oluşturur. Katoliklerin dinî liderleri olan Papa aynı zamanda Vatikan devletinin başkanıdır. Katolik kilisesi; kutsal kitap, gelenekler ve kilisenin resmi görüşleri olmak üzere üç esasa dayanır. Kilise Kutsal Ruh tarafından sevk ve idare edilir. İncil’in yorumunu sadece kilise yapabilir. Katoliklikte önemli bir yeri olan ruhbanlar evlenemezler. Rahip olmayanlar da evlendikten sonra boşanamazlar. Avrupa’nın yarısında, Kuzey Amerika’nın dörtte birinde ve Güney Amerika’da Katoliklik yaygındır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.