Kadî

Kadî: (Eskiden) hâkim (çoğulu: Kudât).

Kâdi'l-cemâ'a: Baş kadı.

kadı :1. Hâkim, yargıç. 2. İslam fıkhına göre hukuki anlaşmazlıkları ve davaları karara bağlamak için devletçe tayin edilen görevli, hâkim. Dinin gösterdiği adaleti ortaya koyma, tarafsız davranma, zulmü ortadan kaldırma ve dinin hakikatlerini koruma, kadıların görevidir.

İslam âlimleri bir kadıda bulunması gereken özellikleri şu şekilde belirlemişlerdir:

  1. Müslüman ve akil-baliğ olmak,
  2. Hürriyet,
  3. İlim,
  4. Ahlak,
  5. Merhamet,
  6. Adalet,
  7. Sağlık.

 

“Kadı, öfkeli iken hüküm vermesin…” (Hadis)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.