inkâr

inkâr 1. Gizleme, saklama.

2. Çirkin, kötü, beğenilmeyen.

3. Reddetme, tanımama, inanmama, kabul ve tasdik etmeme.

“(Müşrikler) Allah’ın nimetlerini bilirler (ve bu nimetleri Allah’ın yarattığını kabul ederler), sonra da bunları (verenin Allah olduğunu) inkâr ederler, çünkü onların çoğu kâfirdir.” (Kur’an-ı Kerim 16/83)

4. Allah’ın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmeme.

“Onlar ki, Allah’ı ve elçilerini inkâr ederler, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isterler, ‘Peygamberlerin kimine inanı- rız, kimini inkâr ederiz.’ derler; bu ikisinin (imanla inkârın) arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.” (Kur’an-ı Kerim 4/150-151)

5. Allah’ın buyruklarından birini veya tamamını reddetme.

“Allah’ı ve peygamberini inkâr edenler ve (iman konusunda) Allah ile peygamberini birbirinden ayıran ‘bir kısmına iman ederiz, bir kısmını inkâr ederiz.’ diyenler ve imanla inkâr arasında bir yol tutmak isteyenler var ya işte gerçek kâfirler bunlardır.” (Kur'an-ı Kerim 4/150-151)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.