ilim

ilim 1. Bilgi, bilim, marifet, haber.

“İlim, kadın ve erkek her Müslümanın üzerine farzdır.” (Hadis)

2. Bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilme.

“İlim ilim bilmektir/İlim kendin bilmektir/Sen kendini bilmezsin/Ya nice okumaktır./Okumaktan mana ne?/Kişi Hakk’ı bilmektir,/Çün okudun bilmezsin/Ha bir kuru emektir.” (Yunus Em- 166 re)

3. İnsanın duyu organlarıyla elde ettiği veya Allah’ın vahiy yoluyla doğrudan doğruya gönderdiği ve kesinliği konusunda şüphe olmayan bilgi.

“Musa olguluk çağına ulaşınca biz ona hüküm ve ilim verdik. Güzel davrananları böyle mükâfatlandırırız.” (Kur'an-ı Kerim 28/14)

4. “Gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılmayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilen.” anlamında Allah’ın sıfatlarından biri.

“(Melekler) şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz! Seni her türlü eksiklikten ve kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğ- rettiğin hariç bizim hiçbir ilmimiz yoktur. Mutlak anlamda ilim ve hikmet sahibi sensin.” (Kur’an-ı Kerim 2/32)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.