ilayıkelimetullah

ilayıkelimetullah 1. Allah kelimesini yüceltme.

2. Allah’ın dininin ve tevhit inancının yüceltilip yaygınlaştı- rılması yolunda gösterilen her türlü gayret ve faaliyet.

“…Kim ilayıkelimetullah için çalışırsa onun çalışması Allah yolundadır.” (Hadis)

3. Müslümanın Allah’a kulluk ve onun rızasını elde etmek için İslam dininin prensiplerini öğrenme, öğretme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.