icma

İcma

Fikir birliği, bir asırdaki İslâm bilginlerinin herhangi bir mes'ele üzerinde ictihad veya delile dayanarak varmış oldukları görüş birliği. Toplama, dağınık şeyleri bir araya getirme, ittifak etme.

2. Bir konuda fikir birliği etme, ortak karar verme.

“Benim ümmetim hata üzerine icma etmez.” (Hadis)

3. Hz. Peygamber’in vefatından sonraki dönemlerde fıkıh âlimlerinin Kur’an-ı Kerim ve sünnetten hareketle bir konuda görüş birliğine varmaları. İslam âlimlerinin ortak kararları sonucunda meydana gelen icmaya Müslüman toplumlarda icmayiümmet de denir.

4. Kur’an-ı Kerim, sünnet ve kıyas gibi dinî hü- kümlerin kendilerinden çıkarıldığı kaynaklardan biri.

“Kitabı, sünneti, icmayı kaldırıp attık;/Havassı maskara yaptık, avamı aldattık.” (M. A. Ersoy)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.