himmet

himmet 1. Arzu, meyil, istek, azim. 2. Gayret, emek, çabalama, manevi yardım. “Sen dua et babadan topladığın mirasa,/Hep onun himmetidir üç satır ilmin varsa. (M. A. Ersoy) 3. Manevi olgunluğa ermek ve başkasını da eriştirmek için kalbin gaye olarak Allah’ı bilip sadece onun rızasına yönelme çabası. 4. Ermişlerin ve velilerin, manevi ilgi, yardım ve desteği; velilerde var olduğu kabul edilen çok güçlü irade. “Erenlerin himmetini ben bana yoldaş eyleyem/Her nere varır isem cümle işim hoş eyleyem.” (Yunus Emre)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.