Hikmet

Hikmet: Sebeb, gizli sebeb, sır, felsefe; imam Şafii'ye göre: Sünnet.

 1. Bilgelik, felsefe.
 2. Allah’ı gereği gibi bilme bilgisi. “Kime hikmet verilmişse ona bol hayır verilmiştir.” (Kur’an-ı Kerim 2/269)
 3. Kur’an-ı Kerim, vahiy.
 4. İnsanı cahilce davranışlardan alıkoyan şey.
 5. Hz. Peygamber’in sünneti. “O, daha önceden kendilerine kitap gönderilmeyen bir topluma, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, ayetlerini ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir.” (Kur'an-ı Kerim 62/2)
 6. İnsanın varlıkların hakikatini, gerçek yüzünü, gücü oranında bilip ona göre hareket etmesi. “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol,/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!” (M. A. Ersoy)
 7. Nübüvvet, peygamberlik. “Allah Davut’a mülk ve hikmet verdi ve daha başka dilediklerini ona öğretti…” (Kur’an-ı Kerim 2/251)
 8. Kur’an-ı Kerim ve sünneti doğru bir şekilde anlayabilme ve amel etme yeteneği. “Ey Allah’ım! Abdullah b. Abbas’ı dinde anlayış sahibi kıl ve ona hikmeti öğret.” (Hadis)
 9. Hüküm vermede doğru karar verme yeteneği. “Şüphesiz biz Lokman’a hikmet verdik.” (Kur'an-ı Kerim 31/12)
 10. Kişinin davranışlarını Allah’ın emirlerine uygun hâle getirmesi.
 11. Gerçeği açıklayan, şüpheyi gideren kesin delil, kanıt. “(Ey Muhammed!) İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et…” (Kur’an-ı Kerim 16/125)
 12.  Müslümanların işine yarayan her türlü doğru bilgi ve söz. “Hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır.” (Hadis)
 13.  İslam dinindeki hükümlerin konuluş amaçları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.