hasene

hasene

1. Güzel, güzellik, iyilik, hayır.

“Şüphesiz ki haseneler kötülükleri yok eder…” (Kur’an-ı Kerim 11/114)

2. Aklın ve dinin iyi ve güzel kabul ettiği şey.

“Kim (Allah’ın huzuruna) bir hasene ile çıkarsa bu yaptığının on katını kazanacaktır; ama kim de bir kötü fiil ile çıkarsa onun aynısı ile cezalandırılacaktır; ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır.” (Kur’an-ı Kerim 6/160)

3. Dünya ve ahirette kişinin yararına olan her şey.

“Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de hasene ver. Bizi cehennem ateşinden koru.” (Kur'an-ı Kerim 2/201)

4. İyi hâl ve hareketlerle hoşa giden, ulaşılmak istenen nimet ve imkânlar.

“Allah yolunda hicret edip cihat eden ve bu yolda şehit olanları Allah hasene bir rızıkla rızıklandıracaktır.” (Kur'an-ı Kerim 22/58)

5. Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla içtenlikle yapılan her türlü ibadet, söz ve davranış.

“Kim bir hasene işlerse Allah ona on katından yedi yüz katına kadar sevap verir.” (Hadis)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.