Gulatışia

Gulatışia

İslam dininin inanç, ibadet ve peygamberlik gibi temel konularında Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetine uymayan yorumlar yapan; Hz. Ali ve Şia imamlarını ilahlık veya peygamberlik derecesine varan nitelemelerle anan, bu aşırı görüşlerinden dolayı İslam’ın temel prensiplerine aykırı inanışlar geliştiren Şii gruplar. Gulatışia’ya, “aşırı gidenler” anlamında “gulat” denmesinin diğer bazı nedenleri de şunlardır:

Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman başta olmak üzere sahabenin ileri gelenlerini tekfir etmeleri, Kur’an-ı Kerim’in değiştirildiğini iddia etmeleri, Kur’an-ı Kerim ve sünnette emredilen bazı ibadetleri inkâr etmeleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.