galiye

galiye

Şia mezhebine mensup olup Hz. Ali ve on iki imam hakkındaki düşünceleri İslam’ın inanç sistemine aykırı olan ve bu düşüncelerinde aşırı giden kimseler.

Mezhepler tarihi ile ilgili çalışma yapan Sünni ve Şii bilginler, galiye terimini genellikle imamet konusunda aşırı görüşler benimseyen ve Şia’ya bağlılık iddia eden gruplar için kullanmışlardır. Galiye’nin Hz. Ali ve soyundan gelen imamlara ilahlık, peygamberlik isnat eden, onlara sahip bulundukları faziletlerin üstünde aşırı özellikler yükleyen gruplar oldukları söylenmektedir. Görüşlerindeki aşırılıklardan dolayı galiyeyi sadece Şia ile sınırlamamak da gerekir. Galiyenin genel görüşleri şunlardır: İlahi ruhun Hz. Peygamber’e ve Hz. Ali’ye geçtiğini iddia etmek, Allah’ı kullara veya  kulları Allah’a benzetmek, Allah’a cehalet isnat etmek, peygamberliğin Hz. Peygamber’le sona ermediğini söylemek, Kur’an-ı Kerim’i, İslam’ın bütünlüğüne ve Kur’an-ı Kerim’in kendi özüne aykırı bir şekilde yorumlamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.