galat

galat

1. Yanlış, yanılma, hata, bozukluk.

“Söylemez asla galatsız sö zü/Hiçbir marifette yoktur bir yüzü/Mektebi görmemiş kürsüde gözü/Elif be demeden dal olur mu ya” (Gufrâni)

2. Cahillik.

3. Kasıt unsuru olmaksızın amaçla irade beyanı arasındaki uyuşmazlık.

4. Arapça ve Farsça olmak üzere yabancı dillerden Türkçeye geçen, biçim ve anlam değişikliğine uğrayan kelime(ler).

5. Hadis ravisinin hafıza zayıflığı, bilgisizliği, Arap dilindeki yetersizliği, rivayet konusundaki dikkatsizlik ve gevşekliği, fiziki veya psikolojik kusuru, olumsuz çevre şartları ve rivayeti yanlış anlama gibi nedenlerle farkında olmadan yaptığı hata.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.