fütüvvet

fütüvvet

1. Mertlik, yiğitlik, kahramanlık

. “Gör nur-i Muhammed’le nübüvvet bitti!/Ardınca Ali göçtü… fütüvvet bitti!” (A. N. Asya)

2. Gençlik, delikanlılık.

“Fütüvvet, bir dava sahibi olmak ve neye mal olursa olsun bu davadan dönmemektir.” (Hallacı Mansur)

3. Cömertlik, el açıklığı.

“Fütüvvet, insanlara eziyet etmekten kaçınıp bol bol ikramda bulunmaktır.” (Kuşeyri)

4. Kişinin, başkasının menfaatlerini kendisine tercih etmesi, fedakârlık.

“Bize göre fütüvvet, ele geçen bir şeyi tercihen başkalarının yararlanmasına sunmak; ele geçmeyen bir şey için de şükretmektir.” (Cafer es-Sadık)

5. Hz. Muhammed’in sünnetine uyma, bağlanma.

6. Eskiden esnaf teşkilatlarına verilen isim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.