Fukahayıseba

Fukahayıseba

Tabiin döneminde yetişen Medineli yedi meşhur İslam hukukçusu.

Fukahayıseba fıkıh, hadis ve tefsir alanında şöhret kazanmış kişilerdir.

İsimleri şöyledir: 1. Urve b. Zübeyr (ö. 94/712) 2. Said b. Müseyyeb (ö. 94/712) 3. Ebu Bekir b. Abdurrahman b. Haris b. Hişam (ö. 94/712) 4. Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe (ö. 98/716) 5. Harice b. Zeyd b. Sâbit (ö. 104/722) 6. Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir (ö. 107/725) 7. Süleyman b. Yesâr (ö. 107/725)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.