fuhuş

fuhuş

1. Söz ve fiilde çirkinlik, edep ve ahlak dışı söz ve davranış.

“Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardımda bulunmayı emreder, fuhşu, (her türlü) kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Allah size, düşünüp ibret alıp tutmanız için öğüt veriyor.” (Kur’an-ı Kerim 16/90)

2. Evlilik dışı cinsel ilişki, nikâhsız birleşme, cinsel sapıklık, zina.

“İnsanlar arasında fuhşun yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de çok şiddetli bir azap vardır.” (Kur'an-ı Kerim 24/19)

Bir kadının, evlilik dışında meslek edinerek veya başta para olmak üzere herhangi bir karşılık gözeterek vücudunu bir erkeğin cinsel tatminine sunması.

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o (zina) fuhuştur ve çok kötü bir yoldur.” (Kur’an-ı Kerim 17/32)

 “Lut’u da peygamber olarak gönderdik. Kavmine dedi ki: ‘Siz, sizden önce dünyada hiç kimsenin yapmadığı fuhşu yapıyorsunuz. Siz, kadınlarınızı bırakıp erkeklere yaklaşıyorsunuz, yol kesiyorsunuz ve toplantılarınızda edepsizce şeyler yapıyorsunuz!’…” (Kur’an-ı Kerim 29/28-29)

3. Din, ahlak, iffet ve hayâ sınırlarını aşan cinsel suçlar ve davranış bozuklukları.

“De ki: ‘Rabb’im, ister açıktan isterse gizli olsun fuhşun her çeşidini yasaklamıştır...” (Kur’an-ı Kerim 7/33)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.