fücur

fücur

1. İsyan, günah, günahları açıktan işleme.

“Doğruluk insanı iyilik yapmaya yönlendirir, iyilik de kişiyi cennete götürür. Yalan ise insanı fücura yönlendirir. Fücur da kişiyi cehenneme götürür.” (Hadis)

2. Küfür, inkâr.

“İyilik yapanlar naim cennetindedirler.Fücur sahipleri ise cehennemdedirler.” (Kur’an-ı Kerim 82/14)

3. Dince çirkin sayılan davranışlar, ahlaksızlık, edepsizlik.

“Yoksa biz, inanıp salih amel işleyenleri, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla (eşit) mi tutacağız? Ya da müttakileri fücur sahipleriyle (bir) mi sayacağız?” (Kur’an-ı Kerim 38/28)

4. Zina, zinaya götüren söz ve davranışlar.

5. Yalan, söz ve davranışların farklı olması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.