Fitne

fitne

1. İmtihan, deneme, sınama.

“Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer fitnedir. Bu fitnede (başarılı olanlar için) Allah katında büyük mükâfat vardır.” (Kur'an-ı Kerim 8/26)

2. Bozgunculuk, karışıklık, kargaşa, geçimsizlik, genel güvenliği bozma.

“(Münafıklar) önceden de fitne çıkarmak istediler ve sana birçok işi tersine gösterdiler. Nihayet hak geldi onlar istemedikleri hâlde Allah’ın emri üstün oldu.” (Kur’an-ı Kerim 9/48)

3. Zulüm, haksızlık, inanç uğruna başa gelen ağır işkence, azap, baskı.

“… Mescidiharam’a karşı nankörlük etmek, halkını oradan (Mekke’den) sürüp çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne ise, (adam) öldürmekten daha kötüdür…” (Kur’an-ı Kerim 2/217)

4. Şeytanın hile ve tuzakları, şeytanın zayıf ruhlu kişilere aşıladığı batıl inanç, kuruntu.

5. Bela, felaket, musibet.

“Öyle bir fitneden sakının ki, aranızdan yalnız haksızlık edenlere ulaşmakla kalmaz (hepinizi kuşatır)…” (Kur’an-ı Kerim 8/25)

6. Nifak, münafıklık.

“Onlar(münafıklar)dan ‘Bana izin ver (Tebük Savaşı’na götürme), beni fitneye düşürme.’ diyen vardır. Bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz cehennem, inkâr edenleri kuşatacaktır.” (Kur’an-ı Kerim 9/49)

7. Delilik.

“(Ey Muhammed!) Sen büyük bir ahlak üzerinesin. Yakında sen de göreceksin onlar da görecekler kimin fitnelenmiş olduğunu.” (Kur’an-ı Kerim 68/4-6)

8. Geçim sıkıntısı.

“…Eğer onlardan birine bir fitne gelirse yüz üstü döner (dini kötüleyerek ondan vazgeçer.) O, dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık ziyan budur.” (Kur’an-ı Kerim 22/11)

9. Dinsizlik, şirk, sapıklık.

10. Şiddete başvurarak bir fikri bastırma, ortadan kaldırma, baskı.

“İnsanlardan kimi vardır ki ‘Allah’a inandık’ der, fakat Allah uğrunda kendisine bir işkence edilince insanların fitnesini Allah’ın azabı gibi sayar. Ama Rabb’inden sana yardım gelse, andolsun: ‘Biz de sizinle beraberdik’ derler…” (Kur’an-ı Kerim 29/10)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.