fakih

fakih

1. Din bilgini, fıkıh âlimi, müçtehit.

“Gerçek anlamda fakih, Allah’ın koymuş olduğu kurallara uygun davranan kişidir.” (Abdullah b. Mesud)

2. İslam fıkhını iyi bilen ve kendisine sorulan konular hakkında fetva verme ve çözüm önerme yetkisine sahip olan kimse.

“Bir fakih, şeytana, (sadece) ibadet eden bin kişiden daha zor gelir.” (Hadis)

3. Dinî hükümler konusunda derin anlayış ve kavrayışı olan, insanın lehindeki veya aleyhindeki hükümleri delilleriyle ortaya koyabilecek ölçüde fıkıh ilminde uzmanlaşan kimse. Bir kişinin fakih olabilmesi için Arapçayı ayrıntılı olarak bilmesi, Kur'an-ı Kerim, hadis ilimlerinde derinleşerek otorite olması, yaşamış olduğu çağın meselelerini İslam’a göre yorumlayabilmesi, davranışlarının İslam inançlarıyla uyumlu olması ve iyi niyetli olması gerekir.

“Allah, bir kimse hakkında hayır dilerse onu dinde fakih kılar.” (Hadis)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.