evliya

evliya

1. Dostlar, yakınlar, arkadaşlar.

“Müminler, müminleri bırakıp da inkârcıları evliya edinmesinler…” (Kur’an-ı Kerim 3/28)

2. İdareciler, yönetenler.

“Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları kendinize evliya edinmeyin. Onlar birbirlerinin evliyasıdır. Kim onları kendine evliya edinirse o da onlardan olur.” (Kur’an-ı Kerim 5/51)

3. Yardım edenler, koruyanlar, himayesine alanlar.

“Sakın zalimlere meyletmeyin, sonra size ateş dokunur, cehennemde yanarsanız. Sizin, Allah’tan başka evliyanız yoktur. Sonra size hiç- bir yardım da gelmez.” (Kur’an-ı Kerim 11/113)

4. Allah’ın özel ilgisini, sevgisini ve yardımını elde eden sevgili kulları, dostları; onun övgüsüne layık olan veliler, ermişler, erenler.

“Şüphesiz ki Allah’ın evliyası ancak muttaki olan müminlerdir. Fakat insanların çoğu (bu gerçeği) bilmiyorlar.” (Kur’an-ı Kerim 8/34)

5. Allah’ı hakkıyla tanımaya çalışan, ibadetlerini içtenlikle yapan, günahlardan kaçınarak nefsiyle mücadele eden ve ruhunu arıtan, bayağı arzu ve zevklere dalmayan, Allah’a yakın, ermiş kişiler.

“Kullarımdan benim evliyam ve yarattığım insanlardan benim dostlarım beni sürekli zikredenlerdir, onlar beni andıklarında ben de onları anarım.” (Kudsi Hadis)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.